Ultimatum aan ING verstreken, acties gaan door

Om 12.00 uur vandaag, 13 maart 2023, is het ultimatum van vakorganisaties aan ING verstreken. Er is geen nieuw bod van ING gekomen.

Acties gaan door op 14 maart

Vakorganisaties zetten de acties dus door. Op dinsdag 14 maart 2023 om 10.00 uur bieden vakorganisaties twee workshops aan. Actievoeren is op dit moment het belangrijkste. Kom dus allemaal.

Staken voor beginners

Gezien het grote enthousiasme om deel te nemen aan de workshop Staken voor Beginners hebben we dit moeten omzetten naar een  MSTeams event. Hiervoor is een nieuwe link aangemaakt.

Juridisch kader

ING vraagt medewerkers om de deelname aan de workshop af te stemmen met de leidinggevende. Dit is niet terecht. De workshop is een vakbondsactie. Daarvoor heb je geen toestemming van je leidinggevende nodig. Aan medewerkers mag ook niet gevraagd worden om zich op NKT te zetten. 
Aan leidinggevenden willen we meegeven dat zij op grond van de Nederlandse wetgeving gehouden zijn hun medewerkers geen belemmeringen in de weg te leggen om deel te nemen aan deze actie.

Andre Kramer, Lid onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen

___________________

Update ING - English version 

At noon today (March 13, 2023) the ultimatum from trade unions to ING has expired.

Actions continue

Trade unions are therefore continuing the actions. On Tuesday, March 14, 2023 at 10 a.m., the trade unions offer two workshops. Taking action is the most important thing right now. So you should join our workshop.

Striking rights - Union rights

Our workshop Striking rights – Union rights focuses on the non-dutch employees. Have you registered on the workshop already? If not, you can register here. 

Legal framework

ING asks employees to coordinate participation in the workshop with their manager. This is not right. The workshop is a trade union action. You do not need permission from your manager for this. We would like to inform managers that they are obliged under Dutch law not to place any obstacles in the way of their employees to participate in any strike or event conducted by the trade unions.

Andre Kramer, and
Job Marskamp, negotiator CNV Vakmensen