Al het nieuws

Uitkomsten enquête Feestdagverlof ABN AMRO

Op 7 juli hebben ABN AMRO en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Finance, de Unie en Our Next Move een enquête verstuurd naar de medewerkers van het Contact Center met daarin verschillende vragen over het proces rondom feestdagverlof. In totaal hebben 250 medewerkers van verschillende blocks de enquête ingevuld.

Uitkomsten enquête
Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête zijn ABN AMRO en de vakbonden met elkaar in gesprek gegaan over het proces rondom feestdagverlof. De belangrijkste uitkomst is dat de informatievoorziening rondom feestdagverlof het grootste pijnpunt is. Zowel op vindbaarheid (wens is alles op 1 plek), begrijpelijkheid (manier van schrijven) en inhoud geven de medewerkers aan dat het beter kan. Qua proces waren de meningen verdeeld, maar over het algemeen komt vooral naar voren dat er verbetering nodig is in de informatievoorziening en niet direct in het proces rondom feestdagverlof. De voorkeur neigt meer naar het behouden van het huidige proces dan naar aanpassingen doen.

Vervolgstappen
Op basis van deze resultaten hebben we gezamenlijk besloten om op zoek naar te gaan naar een betere manier van informatievoorziening. Hiervoor verwerken we de input die is geleverd in de enquête onder medewerkers. Met aanpassingen in de informatievoorziening denken we een belangrijke stap te zetten in het begrijpelijker maken van het proces rondom feestdagverlof. 

Volgend jaar (2022) zal er opnieuw een enquête naar de medewerkers worden verstuurd om te toetsen of de bovenstaande vervolgstappen ook echt hebben geholpen of dat er andere maatregelen genomen moeten worden rondom feestdagverlof.

Tot slot
De uitkomsten van de enquête hebben ons een goed inzicht gegeven in de opvattingen rondom feestdagverlof. We gaan hier serieus mee aan de slag en hopen jullie met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met mij op via a.bulsink@cnvvakmensen.nl


Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06 20 47 18 88