Stand van zaken cao-Rabobank

Op 27 oktober heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden met Rabobank gesproken over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief informeer ik je over de stand van zaken. Ook is er nieuws over de pensioenregeling.

Cao-onderhandelingen
Tijdens de laatste onderhandelingsronde hebben wij onze voorstellen rondom inzetbaarheid en thuiswerken toegelicht aan Rabobank. Over thuiswerken hebben we onze voorstellen op de punten als balans tussen werk en privé, arboregels rondom thuiswerken, thuiswerkplek en een vergoeding ingebracht. De Rabobank komt nog met een reactie op onze voorstellen.

Met betrekking tot het onderwerp inzetbaarheid hebben wij voorstellen gedaan met betrekking tot het persoonlijk opleidingsbudget. Zo willen wij het jaarlijks budget van 1.000 euro verhogen, maar ook de termijn waarin een budget gespaard kan worden willen we verlengen. Over het onbenutte deel van het persoonlijk ontwikkelbudget willen we afspraken maken. Ook op dit punt komt de Rabobank een volgende keer met een inhoudelijke reactie.

Pensioen
Eerder hebben we jullie al geïnformeerd over de bereikte overeenstemming over een nieuwe pensioenregeling waarin de leden van de vakbonden in grote meerderheid mee hebben ingestemd. Inmiddels is duidelijk dat ook het Rabobank Pensioenfonds hiermee heeft ingestemd.
Op de website van het pensioenfonds (https://www.rabobankpensioenfonds.nl/cao-akkoord) lees je hier meer over.

Vervolg
Er staan nog drie onderhandelingsrondes gepland en wel op 9 november, 26 november en 10 december. Op deze data worden er ook weer digitale inloopsessies georganiseerd. De organisatie voor deze inloopsessies wordt vanuit Rabobank georganiseerd. Ook de drie vakbonden organiseren twee gezamenlijke ledenvergaderingen over de cao-onderhandelingen. Op woensdag 11 en donderdag 12 november van 19.30 tot 21.00 uur kunnen leden en Rabo’ers die vriend of volger van de RaboBonden zijn deelnemen aan de ledenvergaderingen via MS Teams. Bekijk de uitnodiging via deze link en/of meld je gelijk aan met je emailadres van Rabobank of Obvion via https://lnkd.in/e4mgArD.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl