Praat mee: Stoppen cao BPD?

Enige tijd geleden lieten wij jou al weten dat de directie de cao had opgezegd en arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad wil gaan afspreken. Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest waarin er voorlichting is gegeven van de zijde van bedrijf en or met betrekking tot dit besluit. Nu willen we graag met jou en je collega’s in gesprek. Ben je erbij donderdag?

Wij hebben uit reacties van leden duidelijk begrepen dat niet iedereen bij BPD dit een goed idee vindt. Wij zijn ook van mening dat onafhankelijke vorming van arbeidsvoorwaarden met expertise vanuit vakorganisaties een groot goed is. Bovendien is arbeidsvoorwaarden een vak. Natuurlijk is het zo dat de or expertise kan inhuren in het proces, maar dat kunnen dan toch ook vakbonden zijn?!

De argumenten die wij hebben vernomen vanuit de directie waarom zij tot dit besluit zijn gekomen zijn deels voor ons onbegrijpelijk. Wisselingen bij bestuurders die vakbonden vertegenwoordigen zijn een realiteit die onder andere voortkomt uit de wens om met een frisse blik tegen een bedrijf aan te kijken en niet te veel te vergroeien met een onderneming om juist de onafhankelijke blik te behouden. Dan heb je wel even tijd nodig om je in een bedrijf te verdiepen, maar dat hoort bij het beroep vakbondsbestuurder om dat zorgvuldig en zo snel mogelijk te kunnen doen.

Maar bovenal: arbeidsvoorwaardenvorming is een mooi vak waar wij veel input voor kunnen geven naar jou en BPD.

Werknemers bepalen de arbeidsvoorwaarden

Dat er wat weinig werknemers lid zijn is een feit (dat zouden er best meer mogen zijn en nieuwe aanwas is hard nodig en uiteraard welkom). Maar alle werknemers kunnen input aanleveren en als er een constructie nodig is om meer mensen te betrekken bij besluitvorming dan is dat een onderwerp waarover vakorganisaties ook graag in gesprek gaan. Kortom: veel redenen de cao te handhaven en daarbij is vernieuwing altijd uitgangspunt, tenzij het gaat om het versoberen van arbeidsvoorwaarden. Daar is een goede discussie voor nodig waarin argumenten het pleit moeten winnen. Daarbij blijft het optimaal waarborgen van rechten en wensen van werknemers uitgangspunt. Uiteindelijk echter bepalen werknemers de arbeidsvoorwaarden, ook in een cao.

Geef je mening!

We willen graag met jou en je collega’s in gesprek hierover. En van jullie horen hoe jullie hierover denken, het gaat immers over jullie arbeidsvoorwaarden!

De gezamenlijke vakbonden houden daarvoor een meeting via Teams, en wel op 10 november vanaf 16:00 uur.

Jij en je collega, lid of geen lid, zijn van harte welkom!Tamara Westerink
Regiohoofd
E t.westerink@cnvvakmensen.nl
M 06 5120 2991

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error