Periodiek overleg ING

Tijdens het periodiek overleg met ING is gesproken over de implementatie van cao-afspraken (zowel van de afgelopen cao als van de nieuwe nu geldende cao), het nieuwe functiehuis en afspraken voor de toekomst.

Implementatie “oude” cao-afspraken

Vanuit oude cao’s liggen er nog een aantal afspraken, die zo langzamerhand ook geïmplementeerd gaan worden:

 • Als sinds 2018 is er een cao-afspraak dat jij als medewerker 375 euro per jaar krijgt voor een opleiding. Dat kan je ook gedurende 5 jaar sparen en zelf besteden zonder dat je daarvoor toestemming hoeft te vragen. Het ziet er naar uit dat dit nu eindelijk in het 4e kwartaal van 2021 of het 1e kwartaal van 2022 wordt uitgevoerd. Dit was oorspronkelijk een voorstel van CNV Vakmensen, dus wij zijn hier erg blij mee. Door alle risk-eisen heeft dit erg lag geduurd.
 • Werkgelukbrengers (vervangingspool). Dit is een afspraak in de voorlaatste cao. De bedoeling is dat medewerkers (boventalligen) ingezet worden op andere afdelingen. Er is nu een pilot bezig. Als die pilot succesvol is dan wordt gekeken of het algemeen kan gaan gelden. Doel is om ook doorstroom binnen ING te bevorderen.
 • Onbekend talent. De afspraak is om 20 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De teller staat nu al op 23.

Implementatie afspraken huidige cao

Met implementatie van de huidige cao is voortvarend begonnen. Helaas is er nog geen tekst voor de nieuwe cao. Omdat de cao opnieuw bekeken moet worden en er ook agile afspraken van de vorige cao in moeten worden opgenomen, gaat dat nog wel even duren.

Over de volgende onderwerpen is de implementatie al wel begonnen:

 • Voor de CMU-uitkering zijn de volgende doelen benoemd:
  • Reductie van CO2 emissies van 47% eind 2020 naar 55% eind 2021 (is 20% waard van totale bedrag vanuit de ROE (return on equity))
  • 2e nederlandse bank zijn voor wat betreft NPS score (is 20% waard van totale bedrag vanuit de ROE)
  • 1500 mensen hebben deelgenomen aan kennisactiviteiten over klimaat en financiele fitheid (is 30% waard van totale bedrag vanuit de ROE):
   • De climate challenge
   • Webinars over duurzaamheid (sustainability)
   • Sustainability boost programm
   • Nibud training
  • Totaal 20.000 uur besteed aan vrijwilligerswerk via de cao-afspraak dat je 2 MVO-dagen kan opnemen voor vrijwilligerswerk (30% waard van het totale bedrag vanuit de ROE)

Afhankelijk van de ROE wordt er een totaal bedrag bepaald aan de hand van de totale salarissom:
* Roe tussen 5 en 7,5% 0,75 % van de salarissom
* Roe tussen 7,5 en 10% 1,5% van de salarissom
* Roe boven 10% 2,25% van de salarissom

Hoe werkt dat? Bijvoorbeeld De Roe is 9% dan wordt 1,5% van de salarissom als basis genomen om de uitkering te berekenen. Is dan bijvoorbeeld het 1e doel niet gehaald, dan word het totaalbedrag 80% van 1,5% de salarissom. Deze uitkering wordt in april 2022 uitbetaald.

 • Het verhoogde teambudget van 200 euro per persoon kan per 30-9 gebruikt worden
 • De hierboven genoemde mvo-dagen kunnen per 1-10 in workday gezet worden
 • Het 3 jaar of minder eerder met pensioen kunnen (de Regeling Vervroegd Uittreden-regeling) gaat per 1 november a.s. in werking
 • De ouderschapsverlofregeling kan je vanaf 1 november a.s. (eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021) regelen
 • Het betalen door ING van de PAWW (0,2% van jouw salaris wordt tot nu toe door jou betaald voor als jij of een van je colllega’s voor het 3e jaar werkloos of arbeidsongeschikt wordt) wordt per 1 november a.s. ingevoerd. Dat scheelt jou dan 0,2% op je salaris
 • Stijg je nog in je schaal dan gebeurt dat per 1 oktober 2021
 • In het 4e kwartaal kan je meer online vinden over rouwverlof, maar de afspraak dat je hier in principe maatwerk geldt en je minimaal recht hebt op 5 dagen bij overlijden van een naaste of goede vriend(in), geldt nu al
 • Aan het eind van het jaar is de nieuwe mantelzorgdesk klaar. Daar kan je naartoe met al je vragen over mantelzorg
 • Binnenkort komt er meer duidelijkheid over meer sporten en de kosten die ING daarvoor betaalt
 • Ook de afspraken voor de flexmedewerkers worden in het 4e kwartaal geimplementeerd.

Het nieuwe functiehuis: globaler, maar voor Nederland weinig gevolgen

Er komt een nieuw functiehuis voor heel ING wereldwijd, de Global Job Architecture (GJA). Voor Nederland lijkt dat behalve in benamingen weinig financiele gevolgen te hebben.

De toekomst: pensioen en nieuw beloningsmodel

Er ligt een Haags pensioenakkoord wat ook gevolgen zal hebben voor het ING-pensioen. Daarover zal de komende maanden gesproken moeten worden. Wij hebben aangegeven dat het verstandig is om die gesprekken snel te beginnen. Daarnaast is afgesproken dat wij met ING en met jou als medewerker in gesprek willen over de beloning bij ING. Wij gaan daar in het najaar een 1e verkennend gesprek over aan. Maar jij zult ook zeker betrokken worden.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,
Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06-23500986