Periodiek overleg ING

In het laatste overleg van het jaar met ING hebben we gesproken over de coronamaatregelen, collectieve vrije dagen, MVO-dagen, de leerrekening en het opleidingsbudget.

Coronamaatregelen: thuiswerken en de gevolgen daarvan

In principe werkt iedereen weer thuis bij ING, tenzij het echt niet anders kan. Dat betekent dat de hybride mode (1/2-1/2) niet meer als zodanig geldt. Ook wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de kinderen een week eerder thuis.

Collectieve vrije dagen voor 2022 en verder nog niet bepaald

De collectieve vrije dagen voor 2021 zijn al gemeld (27-12-2021 en 3-1-2022).. Voor 2022 en verder zijn de collectieve vrije dagen helaas nog niet vastgesteld. Wij hopen jou daar begin 2022 over te kunnen berichten.

MVO-dagen

Het lijkt er op dat er voldoende MVO-dagen zijn opgenomen om een goede CMU-uitkering te kunnen uitkeren.

De leerrekening: 1 april 2022 eindelijk van start

Met ingang van 1 april 2022 is het ook mogelijk om een door jou zelf gekozen opleiding te volgen via de leerrekening. Deze komt dan ook in het My Learning platform. Er zal een startbedrag van 800 euro zijn en jaarlijks komt er 375 euro bij. Gedurende 5 jaar kan je dan voor een opleiding sparen en dat meenemen naar volgende jaren. ING heeft hierover ook gecommuniceerd. CNV Vakmensen is de initiatiefnemer voor de leerrekening en is zeer verheugd dat deze nu eindelijke van start kan gaan. De leerrekening is bedoeld voor opleidingen die jij zelf wil doen. Het is dus niet bedoeld voor opleidingen die nodig zijn voor je werk.

Opleidingsbudget heeft als doel dat jij je moet kunnen ontwikkelen

Voor heel veel opleidingen is er of een centraal budget of een afdelingsbudget. Via My Learning kan je opleidingen aanvragen. De kern is in ieder geval dat jij je moet kunnen ontwikkelen. Daar mag je in principe geen nee op horen. En natuurlijk snapt iedereen dat dit niet geldt voor hele dure opleidingen (bijvoorbeeld als je piloot wilt worden of in de USA wil gaan studeren). Krijg jij toch nul op het rekest als je graag een opleiding wil doen, vraag dan in 1e instantie om een schriftelijke onderbouwing. En meld het daarna bij ons. Dan gaan wij met ING in gesprek. Ontwikkelen is voor ieder mens in elke levensfase belangrijk. 

Vragen over de tekst van de cao

Regelmatig krijgen wij vragen over de tekst van de cao. Waar is de tekst. Dat heeft helaas nog wat voeten in de aarde. De tekstcommissie, waarin ik ook zitting heb, heeft de cao-tekst nu voorgelegd aan de onderhandelaars. Ook dit zal begin 2022 formeel gemaakt worden.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht of je vraag stellen via www.cnvvakmensen.nl/ing. Vanaf 4 januari 2022 kan ik die weer beantwoorden.

Hierbij wens ik je namens CNV Vakmensen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-23 50 09 86
E  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error