Periodiek overleg en pensioen overleg ING

In de afgelopen maanden hebben we een aantal periodieke overleggen gehad, overleg tussen de vakbonden en ING. We willen je in deze nieuwsbrief informeren waar we over gesproken hebben.

Financial Well-being

In de vorige brief schreven we al over dit onderwerp. Het gaat over de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een financial coach. Inmiddels kunnen we zeggen dat daar op grote schaal gebruik van wordt gemaakt. ING heeft het aantal coaches uitgebreid om iedereen die dat wil gebruik te laten maken van deze mogelijkheid.

Lease-regeling

Na de vorige nieuwsbrief kregen we vragen over de categorie 3. Zij hebben recht op een lease-auto als arbeidsvoorwaarde. Zij gaven aan dat voor hun de kosten alleen maar stijgen. Inmiddels heeft ING aangegeven dat de leasetarieven voor iedereen met 30% zijn verlaagd, daar kan ook categorie 3 gebruik van maken. Het leasebedrag voor deze categorie blijft gelijk.

Stand by regeling

De COR heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe stand by regeling voor Tech. De gehele Tech-organisatie is inmiddels geïnformeerd over de nieuwe regeling en die regeling is goed ontvangen. 

Ploegendienst

De specialisten zijn nog bezig met hun advies. Wij hebben ING gevraagd of zij ook kunnen kijken naar een eventuele compensatie. In het volgende periodiek overleg komt dit onderwerp terug.

Step Up Performance Management

ING heeft aangegeven met ingang van 2024 het Raamwerk Performance Management te willen aanpassen aan het Global beleid op dit onderwerp. Zo zul je voortaan beoordeeld worden op een 5-puntsschaal in plaats van de huidige 3-puntsschaal. Ook zal de dimensie ‘Uitdagende Ambities” (Stretch Performance) komen te vervallen. Je maakt dan alleen nog afspraken over je doelen op de dimensies “Baan” en “Orange Code” met je leidinggevende.  Als laatste wordt de beoordeling los gekoppeld van de beloning. Deze wijzigingen worden vastgelegd in een addendum bij de cao. ING zal de medewerkers hier uitgebreid over informeren.

Pensioen

Niet een onderwerp van het periodiek overleg met ING maar wel onderwerp wat we met ING en de pensioenfondsen bespreken. Vorige keer schreven we over de indexatieverschillen bij het gesloten pensioenfonds ING ( PFI, voor wie voor 2014 in dienst was) en dat we ons zouden blijven inzetten om de indexatie te harmoniseren. Dit willen we graag omdat er anders een groot verschil is tussen de werkenden en de gepensioneerden bij een hoge inflatie. Het lijkt er op dat dit nu alsnog gerealiseerd kan worden. Na intensief overleg tussen vakbonden, ING en het bestuur van PFI is de volgende concept afspraak gemaakt.

Er komt op basis van de extreem hoge inflatie in 2022 ook voor nog werkende ING-ers met een opgebouwd pensioen bij PFI  een extra inhaal indexatie van 8%.  Dat is mogelijk door af te spreken dat we met terugwerkende kracht vanaf 2022 voor alle mensen die een pensioen hebben bij PFI  de verhogingen te doen op basis van de prijsstijgingen (prijsindex) in plaats van de  loonstijgingen (loonindex). Dat kan ook tegenvallers opleveren als de lonen bij ING harder stijgen dan de prijzen. Maar omdat we binnenkort overstappen naar een nieuwe pensioenregeling die niet met indexatie maar met toekenning van rendementen werkt, is dat eventuele negatieve effect maar klein. Veel kleiner dan het positieve effect van de extra verhoging die nu voor werkenden kan plaatsvinden.

Zodra ING en de leden van de vakbonden hebben ingestemd zal de extra verhoging zo snel als praktisch mogelijk door PFI worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt dat begin volgend jaar.

Daarnaast zijn we al geruime tijd intensief in overleg over de nieuwe pensioenovereenkomst en de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit is so wie so al complex, maar in de situatie van ING mogelijk nog complexer dan elders. We hebben namelijk te maken met een gesloten pensioenfonds en een nog relatief jong pensioenfonds waarin vanaf 2014 het pensioen wordt opgebouwd. In beide fondsen hebben ook de medewerkers van Nationale Nederlanden hun pensioen. Gelukkig staan beiden fondsen er financieel goed voor. We hebben al flink wat stappen gezet en streven er naar om midden 2024 de concept overeenkomsten klaar te hebben om aan de leden voor te leggen.

Meedenkgroep

CNV Vakmensen heeft bij ING een meedenkgroep. Een groep leden die meedenkt over verschillende onderwerpen. We komen af en toe (via Teams) bij elkaar om verschillende onderwerpen die aan de orde zijn te bespreken. Lijkt het je leuk om mee te doen? Laat het ons weten, je bent van harte welkom om mee te praten. 

Maand van de vakbond

In november is er  weer de maand van de vakbond. Als je die maand lid wordt, betaalt ING het eerste jaar lidmaatschap van de vakbond. Misschien kun je je collega’s die nog niet lid zijn van CNV Vakmensen daar op attenderen.

 

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
k.tulner@cnvvakmensen.nl
06 22486274

 

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error