Overleg met ABN AMRO over wijziging openingstijden CC

CNV Vakmensen heeft je via twee nieuwsbrieven laten weten dat we samen met FNV en Unie aandacht hebben gevraagd voor de medewerkers van het CC die te maken krijgen met de gevolgen van de wijziging van de openingstijden. We hebben deze week twee keer overlegd met de bank. Hierbij een update.

Gevolgen voor je inkomen, gewenningsuitkering 
In de cao staat in artikel 3.5.4 een afspraak over de gewenningsuitkering. Afhankelijk van de vraag hoe lang je onregelmatigheidstoeslag hebt ontvangen, kun je een gewenningsuitkering krijgen gedurende maximaal 2 jaar. Weliswaar wordt de grootste klap daarmee enigszins verzacht, maar feit blijft dat je na 2 jaar je gehele ORT kwijt kunt zijn en dat je direct al te maken krijgt met een verlaging van je ORT met 20% en daarna elke 6 maanden nog eens 20% minder tot 0.
Weliswaar past de bank de regeling ruimer toe dan in de cao staat (nameijk door er vanuit te gaan dat je nieuwe ORT 0% is) maar we hebben steeds weer gevraagd aan de bank om een ruimhartiger gebaar te maken. De val is in sommige gevallen immers erg groot. Jammer genoeg kunnen we je (nog) geen positieve berichten sturen. We praten hierover binnenkort verder met de bank.

Roosters
We hebben veel vragen gesteld over de beschikbaarheid en de punten. De bank erkent dat de wijziging inderdaad een aanzienlijke verandering inhoudt voor de medewerkers, maar geeft tegelijkertijd aan dat er nu eenmaal minder tijden zijn om op in te schrijven. 
Daarnaast probeert de bank medewerkers actief te sturen naar bepaalde dagen en tijden (als de bezetting het laagst en de vraag het hoogst is) door op die tijden extra punten toe te kennen. We hebben gevraagd of e.e.a. kan betekenen dat je op meer dan één avond ingezet kunt worden. Als jij je beschikbaarheid geeft op momenten waarop weinig punten te ‘verdienen’ zijn, is dat (voor zover ik dat heb begrepen) niet uitgesloten. 
Bij de vorige wijziging (die nog niet zo heel lang geleden plaatsvond) heeft de bank de medewerkers gefaciliteerd in het mogelijk maken van het melden van onoplosbare knelpunten en onmogelijke problemen. Deze keer zal het betreffende formulier niet alleen aan de teamleads gestuurd worden, maar ook terechtkomen bij de planning. Hierdoor zal er meer zicht zijn in de organisatie op de werkelijke situatie en mogelijke problemen van jou en je collega’s. Het is dus heel belangrijk dat jijzelf, als je ergens tegenaan loopt of mee zit, dit kenbaar maakt. 
We hebben afgesproken dat we de praktijk afwachten. Eind oktober zal de eerste balans worden opgemaakt. Wij hebben afgesproken dat we dan weer met de bank in gesprek gaan om te kijken hoe e.e.a. nu loopt en of en hoe dat opgelost kan worden. Kortom, wij houden de vinger aan de pols. 

Iedereen kan zeggen waar hij of zij tegenaan loopt 
Wij hebben tijdens onze besprekingen een paar keer aangegeven dat er een grote drempel is voor medewerkers om uit zichzelf aan te kaarten bij de leidinggevende dat men zich geconfronteerd ziet met problemen (in de financiële sfeer, het is natuurlijk niet eenvoudig om tegen je leidinggevende te zeggen dat je je zorgen maakt over je ‘huishoudboekje’, maar ook in de werk-privé-balans). In alle bila’s met medewerkers zullen de teamleads dit (met name de financiële gevolgen) aan de orde stellen. Daarmee wordt de drempel hopelijk lager. Je kunt natuurlijk ook altijd naar een vertrouwenspersoon. Verder hebben wij gevraagd of er mogelijkheden geschapen kunnen worden waardoor je je zorgen wel kunt delen met een functionaris van de bank, maar niet persé bij je leidinggevende (bijvoorbeeld wel via HR). 

Feestdagen 
Op de cao-feestdagen ben je in het vervolg vrij. Dat is mooi. Wij hebben vragen gesteld over het feit dat het nog steeds zo is dat je, als je vrij bent op een feestdag, je extra zou moeten werken op de dagen daarvoor of daarna. Volgens de bank doet dit zich ca. 2 weken in het jaar voor. De feestdagenregeling is complex. Het is een onderwerp waar we vaak discussies over hebben met de bank. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat jij je beschikbaarheid kunt opgeven en daarin zou je slim kunnen roosteren. Datzelfde geldt overigens ook voor je werkgever. 
Vanuit andere sectoren en bedrijven die zich met hetzelfde probleem geconfronteerd zien worden, zijn er wellicht andere regelingen mogelijk. Ik zal in ieder geval een bij mij bekende regeling delen met de bank. Als we daarover in gesprek gaan, zal ik jou daar natuurlijk ook over informeren. 

Tenslotte
Met deze nieuwsbrief hoop ik je voor dit moment helemaal te hebben geïnformeerd. Helaas is het (nog) niet gelukt om collectieve aanvullende afspraken te maken. Wel hebben we de toezegging gekregen dat er gezocht kan worden naar maatwerk-oplossingen. Een oplossing kan zijn dat je, als je nu in functieschaal 5 werkt, je je ontwikkelt naar functieschaal 6/multieskilled.
Een andere oplossing is wellicht dat je je contracturen uitbreidt. Als dat niet passend is, wat ik me ook goed kan voorstellen, geef dat dan aan in je Bila. Er is inmiddels door de raad ingestemd met de door de bank voorgestelde wijzigingen. 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we per abuis dat ca 600 medewerkers een ORT hebben van 5% of meer. Dat is niet juist: 600 van de 932 medewerkers hebben nu een ORT tussen 0-5%; 332 medewerkers (nog steeds een aanzienlijke groep) hebben een ORT van meer dan 5%, tot wel 40%. 

Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief
Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wil je iets laten weten, mail mij dan via a.bulsink@cnvvakmensen.nl
Wij maken ons hard voor jouw belangen, elke dag opnieuw. Het gaat er om dat jij gezien wordt! 

Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20471888 / E a.bulsink@cnvvakmensen.nl