Overleg ABN AMRO stokt

Op 18 oktober hebben CNV Vakmensen, FNV Finance, de Unie en ONM aan de bank laten weten wat de boodschap was die we van jou en je collega's kregen tijdens de digitale medewerkersbijeenkomst van vorige week. Die was klip en klaar: geen structurele loonsverhoging is onacceptabel en liever ook geen verslechteringen voor wat betreft de vergoedingen in het sociaal plan.

De boodschap van de bank blijft: een structurele loonsverhoging zit er niet in

Tot onze teleurstelling blijft het standpunt van de bank dat er geen ruimte is voor een structurele loonsverhoging.  Jullie boodschap aan ons dat het uitblijven van een structurele loonsverhoging/inflatiecorrectie onacceptabel is en daar tegenover het 0% bod van de bank betekent dat we niet verder komen.

Sociaal plan en cao loskoppelen

De bank wil de onderhandelingen over beide onderwerpen nu loskoppelen. Weliswaar lukt het niet om nu een nieuwe cao af te spreken, maar de bank wil wel graag door met de geplande veranderingen en daarvoor is een sociaal plan nodig. Zolang er geen sociaal plan is, kunnen wijzigingen met personele consequenties geen doorgang vinden.
Er is dus wel zeker sprake van enige urgentie.
Oók wij vinden het belangrijk dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn als ze te maken krijgen met organisatieveranderingen en daarom hebben wij in het begin van dit jaar al tegen de bank gezegd dat we graag eerst (voor de zomer) afspraken willen maken over het sociaal plan, maar de bank wilde beide onderwerpen sociaal plan en cao koppelen. Nu het niet lijkt te lukken om een cao af te sluiten, wil de bank alsnog alleen over het sociaal plan met ons praten.

Voorstel van de bank met betrekking tot sociaal plan

  • Looptijd 3 jaar (01.01.2022 - 31.12.2024);
  • C-factor voor de berekening van de vergoeding blijft 2,3;
  • de twee extra maandsalarissen worden geschrapt;
  • hoofdstuk 7 over mobiliteit/standplaatswijziging wordt geschrapt voor iedereen boven schaal 8;
  • hoofdstuk 7 is niet van toepassing voor de verbouwing Foppingadreef ("Groot Amsterdam).

Wat betekent dit

Het voorstel van de bank met betrekking tot het sociaal plan is op zichzelf niet slecht. Wij verwachten dat we daar wel uit zouden kunnen komen.
Maar ingaan op het voorstel van de bank om alleen over het sociaal plan te gaan spreken, betekent dat er (voorlopig) geen nieuwe cao komt. 
Concreet betekent dat dat er niets verandert aan je arbeidsvoorwaarden en dat je dus geen loonsverhoging krijgt, dat je het moet (blijven) stellen zonder thuiswerkvergoeding, dat er geen recht is op RVU (maar dat je afhankelijk bent van de bereidwilligheid van de bank om daaraan mee te werken), dat er geen aanvulling komt op het ouderschapsverlof en dat het persoonlijk opleidingsbudget niet wordt verhoogd.
We hebben er geen zicht op wanneer er dan wél een nieuwe cao kan worden afgesloten.

We gaan ons beraden op hoe nu verder

Uiteraard houden we je op de hoogte. Zoals altijd staan we open voor je reactie. Plaats je reactie op Je Achterban!

Mede namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen,
Aletta Bulsink, bestuurder 
M 06 1112 8816 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl