Onderhandelingsresultaat Cao en SP Deutsche Bank

Deutsche Bank en de vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt. De tekst van dit onderhandelingsresultaat vind je in de bijlage. Je kan nu stemmen over dit resultaat.

Onderhandelingen per onderwerp
In de vorige nieuwsbrieven hebben we aangegeven hoe de onderhandelingen per onderwerp zijn verlopen. We hebben al aangegeven dat wij als CNV Vakmensen niet heel tevreden hierover waren. Wij misten nog afspraken over duurzame inzetbaarheid en hadden graag nog een verbetering op de beëindigingsvergoeding gezien. Dat is niet gelukt.
Wel hebben we nog aanvullende afspraken gemaakt over de passende reistijd in het sociaal plan en over de maand van de vakbond en de werkgeversbijdrage in de cao.

Sociaal Plan
-
Looptijd 3 jaar
- Beëindigingsvergoeding: 1/3 maandsalaris per dienstjaar vermenigvuldigd met 2.3. Dat is voor ouderen met een lang dienstverband een verslechtering, voor jongeren die geen recht hadden op de overgangsmaartregelen, een verbetering. Beëindigingsvergoeding voor ouderen nooit hoger dan zij tot AOW-leeftijd zouden hebben verdiend.
- Reistijd bij passende functie verruimd als de medewerker dat wil.

Cao
-
Looptijd 3 jaar, dat geeft rust, geen wijzigingen gedurende de looptijd.
- Jubileumuitkeringen afgeschaft, compensatie voor werknemers die korter dan 25 jaar in diens zijn.
- Aanvullende WIA- excedentverzekering voor alle medewerkers (collectief).
- Werkgever gaat een bijdrage aan vakbonden betalen ter hoogte van de helft van de AWVN-norm.
- Er komt een Maand van de Vakbond waarin vakbonden zich kunnen presenteren aan medewerkers. Het tijdstip wordt nog bekend gemaakt.
- Een aantal onderwerpen zal gedurende de looptijd van de cao tussen partijen worden besproken.

Wij leggen dit onderhandelingsresultaat neutraal aan onze leden voor. Dat doen wij omdat wij op een aantal onderwerpen geen afspraken hebben kunnen maken waar wij dat wel wilden. Wij willen jullie vragen het onderhandelingsresultaat te beoordelen en je mening kenbaar te maken via het bijgevoegde stemformulier. Wil je nog een nadere toelichting dan kun je contact opnemen met de bestuurder. Je kunt je stem uitbrengen uiterlijk 10 februari 2020, 12.00 uur. E-mail jouw stemformulier aan k.tulner@cnvvakmensen.nl

Samir Souli, kaderlid CNV Vakmensen
en
Klazina Tulner, bestuurder CNV Vakmensen
E k.tulner@cnvvakmensen.nl
M 06 2248 6274

 

Downloads