Onderhandelingen sociaal plan en pensioen Rabobank

CNV Vakmensen heeft op 27 mei 2020 weer met Rabobank gesproken over een nieuwe pensioenregeling en sociaal plan. De overige cao-onderwerpen worden naar de zomerperiode besproken. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de voortgang van de gesprekken.

Pensioen
We streven ernaar om nog voor de zomer een akkoord te bereiken over een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2021. Het pensioenfonds heeft hierdoor voldoende tijd om eventuele wijzigingen in het administratiesysteem door te voeren. De gesprekken over een nieuwe pensioenregeling is complex en taai. Daarnaast hebben we ook te maken dat in Den Haag gewerkt wordt aan de uitwerking van het Pensioenakkoord. De uitkomst van de uitwerkingen van het Pensioenakkoord zijn mede bepalend voor de mogelijkheden voor de nieuwe pensioenregeling.

Sociaal plan
De gesprekken over een nieuw sociaal plan zijn overzichtelijker. Het huidig sociaal plan is de basis voor de gesprekken die we met Rabobank. We zien nog steeds dat de financiële sector aan het krimpen is. De noodzaak voor een sociaal plan is er dan ook nog steeds. In de gesprekken met Rabobank staan er drie onderwerpen op de agenda: de periode waarvoor het nieuwe sociaal plan gaat gelden, een vrijwillige vertrekregeling en de objectiviteit binnen de verschillende functiescenario's. 

Vervolg
In de komende periode zijn er op meerdere data overleggen gepland om verder te praten over de pensioenregeling en sociaal plan. We denken dat we deze tijd nodig hebben. De komende periode houden we jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.

Contact
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief willen reageren, of heb je een vraag, neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan hieronder vermeld.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl
M 06 51 86 42 65