Onafhankelijke (externe) voorzitter en Kerstmarkt

Zoals je weet zit het cao-proces bij ING in een impasse. Samen met jou en je collega’s hebben we op diverse manieren massaal jullie zorgen gedeeld met ING. Bij het in ontvangst nemen van de petitie klonk de ING-directie veelbelovend maar helaas bleef dat slechts bij woorden. ING heeft haar bod, standpunten en houding nog niet gewijzigd. Dit betreuren wij als vakorganisaties zeer.

Zoals bekend hebben we op 1 december een verzoek om interventie uitgezet bij Hans Wijers (voorzitter van de Raad van Commissarissen). Hier is helaas nog geen reactie op gekomen. 

Ervaringen uit het verleden

Vrijdag 9 december staat weer gereserveerd als mogelijke onderhandelingsdatum voor de cao. Ervaringen met de vorige cao hebben ons echter geleerd dat een door ING eenmaal ingenomen standpunt aan de onderhandeltafel niet verandert. Argumenten, overleggen, praten met elkaar, het helpt niet. Daarom leggen vakorganisaties de nadruk op het belang van een goed startbod van ING. Neemt niet weg dat wij als vakorganisaties ons, samen met jou en je collega’s, wel zichtbaar willen blijven inzetten om ING te doen inzien dat ze hun opstelling dienen te wijzigen.

9 december

De cao-onderhandeltafel kent een onafhankelijke (externe) voorzitter. Wij hebben hem verzocht in zijn rol te onderzoeken of er voldoende basis is om tot een cao-akkoord te kunnen komen. Voor vakorganisaties is het belangrijk te weten of ING in beweging wil komen, zodat er toch een basis kan zijn om met elkaar formeel in gesprek te komen. Of dat we gezamenlijk moeten concluderen dat deze basis vooralsnog ontbreekt. Voor cao partijen is dit een cruciaal moment. Als blijkt dat we niet tot elkaar kunnen komen aan de onderhandeltafel zullen we dit via andere wegen moeten doen.

Actieopbouw 20 december

Hoewel er momenteel ook gewerkt wordt aan een oplossing langs de lijn van het overleg, moeten we er ook rekening mee houden dat onderhandelen dit jaar niet de oplossing brengt. Als vakorganisaties hebben we allerlei vriendelijke acties ingezet om ING alsnog te bewegen. Echter we kunnen niet vriendelijk blijven verzoeken. Als de duidelijke boodschap van de medewerkers, interventie van de RvC of het advies van de voorzitter geen oplossing brengt, dan moeten we minder vriendelijke wegen onderzoeken.

Kerstmarkt

Zover is het echter nog niet. Eerst organiseren wij op 20 december een kerstmarkt.

Je kunt tussen 11.45 uur en 14.15 uur langslopen om onder het genot van een glas glühwein een persoonlijke kerstboodschap aan de ING-kerstboom te hangen en wellicht is er zelfs sprake van een witte kerst. Ook is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de vakbondsbestuurders.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao ING | CNV Vakmensen

Meer informatie

We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. In de bijlage kan je nog een verslag vinden van het periodiek overleg van 1 december.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over het cao aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Mede namens Andre Kramer,

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads