ING-voorstel voor cao, wat vinden we daarvan?

ING heeft in een mail aan alle medewerkers een voorstel gedaan. Dit is wat jouw werkgever jou te bieden heeft voor het jaar 2023. In deze nieuwsbrief lees je hoe we hier als vakorganisaties over denken. En hoe we nu het verdere traject zien, te beginnen met twee keer een actiejournaal volgende week.

Allereerst: dat ING nu nieuwe voorstellen doet is omdat jij en je collega’s samen met de vakbonden hebben laten zien dat jullie het menen. Zonder jullie signalen, zonder het ultimatum, had ING niet bewogen.

Bij de vakorganisaties komen nu veel vragen binnen. Van leden die niet weten of wij op basis van deze e-mail met ING gaan onderhandelen, van leads die ons vragen of zij verplicht zijn dit voorstel positief uit te leggen aan hun medewerkers.

Doorrekening van het voorstel van ING

Als vakorganisatie en jouw belangenbehartiger hebben wij de ideeën van ING zorgvuldig doorgerekend om jou en je collega’s te informeren over wat het bod feitelijk voor betekent voor de medewerkers.

De doorrekeningen kun je in de bijlage lezen. Omdat ING een ingewikkeld voorstel heeft gedaan, zijn het veel sheets. Neem de tijd om alle berekeningen te bekijken. Een cao is een collectieve afspraak en moet ook over de hele populatie aan medewerkers worden gezien. Alleen als medewerkers van ING solidair zijn met elkaar komen we hier goed uit.

Toelichting: we kijken alleen naar het jaar 2023

CNV Vakmensen neemt in de afweging alleen het jaar 2023 mee. ING is niet duidelijk over de looptijd van de cao. En in het ultimatum dat wij namens de leden hebben uitgebracht geven wij aan wat wij willen bereiken in een cao voor 2023.

Conclusie: voorstel van ING komt niet in de buurt van ons ultimatum

Formeel heeft CNV Vakmensen een ultimatum uitgebracht om ING onze ‘ultieme’ eisen kenbaar te maken.  We hebben aangegeven dat als ING wil onderhandelen ze een voorstel moeten doen dat dicht in de buurt komt van het ultimatum. In dit ultimatum eisen wij een structurele salarisverhoging per 1 januari 2023 van 10%. Dit is nodig om jouw koopkrachtverlies te repareren. Met dit voorstel komt ING niet in de buurt. De conclusie van de kaderleden van CNV Vakmensen is dan ook dat dit voorstel geen basis is om de onderhandelingen te hervatten.

 1. Het gaat niet alleen om salaris
  ING noemt in haar e-mail naast de structurele salarisverhoging ook een aantal andere onderwerpen, zoals de verbetering in de reiskostenvergoeding en verbetering van het ouderschapsverlof. Maar ook die zijn geen redenen om de onderhandelingen te hervatten
 2. CMU vervalt
  ING noemt in het voorstel dat de CMU verdwijnt. Dit is een verslechtering voor veel medewerkers.
 3. Perspectief door salarisschaalverhoging
  Het verhogen van de schalen met 12% biedt perspectief aan collega’s die al lang op het maximum van hun salarisschaal betaald worden. Het is een mooi gebaar, maar tegelijkertijd verlaagt ING de  inschalige verhoging naar 1% (voor de medewerkers in de bovenste helft van de salarisschaal). Met andere woorden, je doet er 12 jaar over om het nieuwe maximum van je schaal te bereiken. CNV Vakmensen wil de inschalige verhoging juist verhogen. Bij ING is de inschalige salarisstap extreem laag in vergelijking met andere bedrijven.
 4. Salarisverhoging voor ontwikkelstappen
  CNV Vakmensen is in de basis positief over het voorstel van ING om promoties en horizontale sollicitaties beter te belonen. Een punt van zorg is dat het mooi lijkt, maar als er geen budget voor is dan krijgt bijna niemand de worst die voorgehouden wordt. De belofte van tot 12% voor promoties en tot 6% als je horizontaal van functie verandert kan een grote teleurstelling worden. ING zegt de budgetten te willen verdubbelen, maar dat zal echt niet genoeg zijn. Wij horen van veel afdelingen dat er niet of nauwelijks budget voor promotie is. We hebben dus betere afspraken nodig over budgettering.
 5. Thuiswerkvergoeding is netjes, maar internetvergoeding verdwijnt
  De thuiswerkvergoeding van € 45 netto per maand is een net gebaar. Let er wel op dat tegelijkertijd de internetvergoeding verdwijnt. Het is dus zeker geen verbetering ter hoogte van maandelijks € 45.
 6. Continuering van afspraken spreekt voor zich
  ING geeft aan veel voorstellen te willen continueren. Dit zijn makkelijke beloften, dit betreft bijna allemaal arbeidsvoorwaarden die je nu al hebt. En die doorlopen tenzij vakorganisaties en ING gezamenlijk afspreken ze te wijzigen of af te schaffen. Storting van € 375 op je leerrekening,  RVU, 2 MVO-dagen, 2 extra verlofdagen zijn afspraken waar in een eerdere cao over onderhandeld is. Die gaan we niet nog een keer meetellen bij het beoordelen van de waarde van het nieuwe voorstel van ING, tenzij daar verbeteringen op komen

Veiligheidsoverleg met ING

Vakorganisaties hebben veiligheidsoverleggen gevoerd met ING.  Wij zijn verplicht dit te voeren met ING zodat stakingen ordentelijk kunnen verlopen. Hier worden namelijk afspraken met ING gemaakt over de veiligheid van stakers, medewerkers en klanten. Met inachtneming van deze afspraken organiseren vakorganisaties samen met het actiecomité de stakingen.

Komende week twee korte bijeenkomsten

De komende week organiseren vakorganisaties twee korte digitale vakbondsbijeenkomsten van een uur:

 • Dinsdag 21 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur met aansluitend koffiedrinken: klik hier om op 21 maart deel te nemen aan het actie journaal
 • Donderdag 23 maart van 10.00 tot 11.00 uur met aansluitend koffiedrinken de link volgt later 

Dinsdag 23 maart om 10.00 uur hebben we een online actiejournaal waarin we de e-mail van ING en onze berekeningen met jullie doornemen. Het is een vakbondsbijeenkomst, dat mag in principe onder werktijd. Vakorganisaties zullen ING hierover informeren.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met mij.

Mede namens Andre Kramer, onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen

Job Marskamp
onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error