ING: een update

In de afgelopen tijd is er veel gebeurd. CNV Vakmensen en FNV Finance hebben een cao afgesloten met ING. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het verwerken van het akkoord in de cao teksten. Tegelijkertijd hebben we gesprekken over de pensioenregelingen en de aanpassingen in verband met de Wet Toekomst Pensioenen. Ondertussen hebben we ook weer periodiek overleg gehad. We willen jullie daarom graag bijpraten.

We hebben een presentatie gekregen over de Organizational Health Index (OHI). Dit is een benchmark waarbij de mening van medewerkers input is voor belangrijke meetpunten. Bij de laatste OHI-index scoorde ING slecht. Nu is er een kort onderzoek gedaan op vier punten. Een kort tussentijds onderzoek. Het was nu gericht op de volgende onderwerpen: strategic clearity, customer focus, role clearity en operational discipline. Op deze vier onderwerpen heeft ING volgens de medewerkers nu beter gescoord dan bij het laatste grotere onderzoek.

We zijn ook geïnformeerd over het onderwerp financial wellbeing. Medewerkers van ING krijgen de mogelijkheid om een gratis gesprek te hebben met een financial coach. Je kunt de financial coach raadplegen voor verschillende financiële vragen. Inmiddels is deze informatie ook verspreid binnen ING. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen.

Er is ook gesproken over de stand by regeling. Eind vorig jaar waren er veel klachten over de standby diensten, vooral bij Tech. Klachten over de niet-naleving van de Arbeidstijdenwet, de frequentie, de vergoeding. Werkgever is ook van mening dat er meer duidelijkheid moet komen. Daar wordt nu aan gewerkt, ook met externe deskundigen. Als die duidelijkheid er is zullen we jullie daar over informeren.

Ook bij het onderwerp ploegendienst schijnt onduidelijkheid te zijn. Dat vindt ING ook. Ze gaan een externe roosterexpert inhuren. We hopen dat onduidelijkheden worden opgelost en houden jullie op de hoogte van de voortgang. In het addendum bij het eindbod heeft ING aangegeven de leaseregeling te zullen verbeteren. ING heeft ons geïnformeerd hoe de regeling is verbeterd. Dat is inmiddels ook al gepubliceerd. Als je daar nog vragen over hebt laat het ons dan weten. Het volgende periodiek overleg is 20 juli 2023.

Verhoging pensioenen bij Pensioenfonds ING (PFI)

Dit gaat over de pensioenen bij het pensioenfonds PFI. Wie voor 2014 in dienst was bij ING heeft nog pensioen opgebouwd bij PFI. Als je inmiddels gepensioneerd bent, is je pensioen bij PFI per januari 2023 met 8% verhoogd op basis van de prijsindex 2022. Als je nog bij ING werkt wordt jouw pensioen bij PFI verhoogd op basis van de collectieve loonsverhoging bij ING. Deze was in 2022 0%, dus over de 2022 is de verhoging van de pensioenen 0%. Voor 2023 is in de cao een gedifferentieerde collectieve loonsverhoging afgesproken, variërend van 4% tot circa 14%. PFI heeft besloten om over 2023 de pensioenen van de nog bij ING werkende deelnemers met 4% te verhogen. CNV Vakmensen kan zich vinden in de 8% verhoging voor de gepensioneerden maar niet in de 0% en 4% voor de werkenden. Hoe zit dat?

De gepensioneerden krijgen volgens het pensioenreglement elk jaar de prijscompensatie (voor zover het fonds geld heeft). Die 8% komt dus een eind in de richting. Het pensioenfonds heeft uitgelegd waarom het 8% is. De werkenden krijgen over hun pensioenopbouw de loonsverhoging van de cao. De cao heeft dit jaar voor elk individu een ander percentage. Dat varieert van 4% tot maximaal ongeveer 14%, hoe lager je salaris, hoe hoger het percentage. Dit is natuurlijk wel een complexe operatie voor PFI.  CNV Vakmensen heeft het afgelopen jaar overlegd met het pensioenfonds. Alleen als het reglement wordt veranderd, kan het pensioenfonds over naar prijsindex voor iedereen, zelfs met terugwerkende kracht naar 2022. Hierdoor zou ook het pensioen voor werkende ING-ers verhoogd worden over het jaar dat de inflatie torenhoog was en zou de complexe verhoging in 2023 niet van toepassing zijn. CNV Vakmensen is daartoe bereid. Hier leek overeenstemming te zijn tussen de partijen, echter er ontstond een meningsverschil tussen PFI en ING over de in PFI aanwezige bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve is een bedrag dat eind 2013 door ING is gestort om te garanderen dat de indexatie van nog bij ING werkende deelnemers doorgaat, ook als het vermogen van PFI hiervoor onvoldoende zou zijn.

Het pensioenfonds PFI heeft nu eenzijdig besloten:

  • Om voor 2023 de loonindexatie voor iedereen vast te stellen op 4%.
  • Om de manier van indexeren niet te veranderen van loonindex naar prijsindex voor werkenden

Het pensioenfonds geeft als reden:

  • Prijsindexatie willen we alleen als er geen voorwaarden worden gesteld aan de bestemmingsreserve
  • Loonindexatie per individu verschillend is niet uitvoerbaar.
  • Loonindexatie per individu verschillend mag juridisch en fiscaal niet.

CNV Vakmensen zegt:

  • Het is te gek voor woorden: er zit extra geld in het pensioenfonds specifiek voor de groep werkenden, en dat zou de reden zijn om hen minder te geven dan de anderen…..
  • Loonindexatie mag juridisch en fiscaal wel.
  • ING heeft voor elk individu uitgerekend welk percentage loonsverhoging van toepassing is en is bereid om dat te delen met het pensioenfonds. Het is dus wel uitvoerbaar.

Wij zijn nog met alle partijen in gesprek om te kijken of we nog tot een goede oplossing kunnen komen. Links om of rechts om wil CNV Vakmensen een hogere indexatie voor de werkenden. Want CNV Vakmensen komt op voor gepensioneerden en voor werkenden, allebei.

CAO ING 2023 tot 2025

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het verwerken van het eindbod in de cao ING die ingaat per 1 januari 2023 en die loopt tot 1 januari 2025. De teksten zijn klaar maar moeten nog worden opgemaakt. Zodra de tekst beschikbaar is zullen we die plaatsen op de ING pagina van onze website.

Wisseling van de wacht

Vorig jaar viel de bestuurder namens CNV Vakmensen, Roel van Riezen, uit door een ongeval. Hij werd tijdelijk waargenomen door Job Marskamp die de cao-onderhandelingen namens CNV Vakmensen heeft gedaan. Dat was een pittige klus voor Job maar, zoals gezegd tijdelijk. Inmiddels zijn beide collega’s gestopt met hun werkzaamheden voor de leden bij ING. Met ingang van juni heb ik de taak van beide collega’s overgenomen. Mijn naam is Klazina Tulner en ben sinds een aantal jaren bestuurder voor CNV Vakmensen in de financiële dienstverlening. Ik probeer mijn weg binnen ING te vinden en krijg daarbij steun van onze kaderleden, waarvoor dank! Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief of andere onderwerpen neem dan contact met me op. Mijn contactgegevens staan onder aan deze brief.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
k.tulner@cnvvakmensen.nl
06 2248 6274