Eindbod cao ABN AMRO

Op 29 en 31 augustus hebben CNV Vakmensen, de andere bonden en ABN AMRO intensief met elkaar gesproken over een nieuwe cao voor de medewerkers van de bank. Met teleurstelling en pijn in het hart moeten we jullie vertellen dat dit helaas niet heeft geresulteerd in een nieuwe cao. Aan het end van de woensdagavond deed de bank een eindbod. Daarmee zijn we uitgepraat.

Wat biedt de bank

Na lang onderhandelen kwam de bank met een finaal bod, waarover niet meer te onderhandelen viel. De bank wilde alleen praten over een loonsverhoging. Alle andere voorstellen van CNV Vakmensen en de andere bonden werden van tafel geveegd.

Het eindbod behelst:
  • Een cao voor een periode van 2 jaar, van 1 juli 2022 tot 1 juli 2024.
  • Per 1 juli 2022 biedt de bank een structurele loonsverhoging in de vorm van een vast bedrag; dus voor iedereen, ongeacht je loonschaal, hetzelfde (gebaseerd op fulttime bruto salaris).
  • De bank biedt € 1332,00. Je krijgt dat bedrag niet ineens. Met dit voorstel wordt je maandloon structureel verhoogd met € 111,00 bruto (op fulltime basis). Omdat het salarissysteem het niet zo kan verwerken dat de verhoging van het loon in het tweede half jaar van 2022 pensioendragend is, bouw je in 2022 over € 666,00 (de helft van het vaste bedrag waarmee de bank de lonen wil verhogen) geen pensioen op. Om dat te compenseren betaalt de bank jou in 2022 een eenmalig bedrag van € 189,00 bruto.
  • Per 1 juli 2023 biedt de bank een structurele loonsverhoging van 3%.

Wat willen CNV Vakmensen en de andere bonden

In een poging om tot een voor alle partijen in de gegeven omstandigheden (met de hyperinflatie en onzekerheid waarmee we nu te maken hebben)acceptabel resultaat te komen, hebben we het volgende voorgesteld.
  • Een cao voor de duur van 2 jaar, dus ook van 1 juli 2022 tot 1 juli 2024.
  • Per 1 juli 2022 een structurele verhoging van de lonen met een bedrag van € 1500,00 bruto (concreet betekent dit een structurele loonsverhoging per maand van € 125,00) en een structurele loonsverhoging van 1,5%. Compensatie van het feit dat er  tot 1 januari 2023 geen pensioen kan worden opgebouwd over dit bedrag, conform het voorstel van de bank (maar een hoger bedrag, passend bij 1500 euro).
  • Per 1 januari 2023 een structurele verhoging van de lonen met een bedrag van € 500,00 en een structurele loonsverhoging van 3%.
  • Per 1 januari 2024 een structurele verhoging van de lonen met 3%. 
Let op: voor de genoemde vaste bedragen in zowel het voorstel van de bank als dat van de bonden geldt dat het gaat om brutobedragen, gebaseerd op een fulltime dienstverband. Werk je minder, dan krijg je het bedrag naar rato. Wat niet uitmaakt, is in welke loonschaal je zit.

Hoge inflatie, onzekere tijden

We leven in heel bijzondere tijden. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de inflatie zo hoog was als nu het geval is. Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat we nu te maken zouden hebben met een inflatie van meer dan 10%? Juist woensdag jl. ook publiceerde het CBS een nieuw record;: de inflatie bedroeg in augustus zelfs 13,6%.
En niemand weet hoe het verder gaat. Het is zéker niet uitgesloten dat we ook volgend jaar nog met een hoge inflatie te maken hebben.
We hebben op geen enkel moment tijdens de onderhandelingen gevraagd om een volledige compensatie van de inflatie, maar wél willen we naast een fatsoenlijke loonsverhoging die het koopkrachtverlies enigszins beperkt, een afspraak over een "inflatieventiel". Mocht volgend jaar blijken dat de inflatie opnieuw onverminderd hoog is en mocht de af te spreken loonsverhoging daar onvoldoende bij in de buurt komen, dan willen we een afspraak in de cao waarbij je wordt gecompenseerd voor een nog weer grotere koopkrachtdaling. De bank wilde ook dat niet met ons afspreken.

Andere voorstellen die CNV Vakmensen heeft gedaan, ook afgewezen

Wij hadden niet een heel uitgebreide voorstellenbrief, maar wel wilden we afspraken maken over 5 mei als jaarlijks doorbetaalde vrije dag, verhoging van de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding als de fiscus de ruimte daartoe biedt, en wilden we graag in gesprek over de besteding van het benefit budget voor mensen op bijvoorbeeld het contactcenter die nu tegen (fiscale) regels aanlopen bij de aanschaf van een telefoon vanuit het budget.
Op al deze en andere voorstellen (ook van de andere bonden) werd afwijzend gereageerd.

Conclusie

De bank biedt in 2022 een loonsverhoging in de vorm van een vast bedrag. Dat betekent dat mensen met lagere lonen er in verhouding meer op vooruit gaan dan mensen met hogere lonen. Dat is op dit moment op zichzelf een sympathiek idee, maar dan moet het ook wel gaan om een substantieel bedrag. Het bedrag dat de bank nu voorstelt komt in de praktijk voor de grootste groep medewerkers neer op een loonsverhoging tussen de 1,8% (midden schaal 11) tot 3,3% (midden schaal 6).
Met een inflatie op jaarbasis van bijna 10% in 2022 lever je met dit voorstel zo'n 7% koopkracht in. En bij een aanhoudend hoge inflatie volgend jaar opnieuw.
Wij vinden dat onverantwoord. We begrijpen ook niet hoe de bank aan de ene kant steeds weer de inzet van de medewerkers prijst, maar het tegelijkertijd acceptabel vindt dat medewerkers 7% minder te besteden hebben.
We snappen ook niet dat de bank het risico over 2023 (blijvend hoge inflatie door Klaas Knot niet uitgesloten) volledig bij de medewerkers legt.

Negatief stemadvies

Het laatste woord is aan de leden, aan jou dus. Wij vinden dit eindbod van de bank volstrekt onvoldoende en we leggen het dan ook met een negatief advies aan je voor. Het eindbod komt op geen enkele manier tegemoet aan de petitie die 4153 medewerkers tekenden en waarin gevraagd werd om een structurele loonsverhoging in 2022 die tegemoet zou komen aan de hoge inflatie. Het risico wordt niet gedeeld, maar alleen bij de medewerkers van de bank, bij jou, neergelegd.

Je kunt je stem HIER uitbrengen, uiterlijk op 15 september om 16.00 uur.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, Breng daarom je stem uit op de cao-pagina van ABN Amro. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan in de zoekbalk ABN in. Hier vind je een tijdsbalk. Bij stemmingen kan je je stem uitbrengen.

Het is met pijn in ons hart

Dat zeiden we al bij de inleiding. Wij hadden heel graag een ander bericht aan jullie gestuurd. We realiseren ons dat jullie hier, net als wij, niet blij mee zijn.

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
Aletta Bulsink, onderhandelaar
a.bulsink@cnvvakmensen.nl
06-204 71 888

Downloads