De toekomst van jouw Rabo pensioen

De komende tijd gaan wij met de werkgever onderhandelen over het Pensioendossier in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen. Daarbij moeten wij samen met de andere vakorganisaties en de Rabobank een aantal keuzes maken die voor jouw pensioen consequenties heeft.

Filmpje met uitleg

Als je hier klikt vertellen we je in een kort filmpje waar het om gaat. We gaan de komende tijd in onze berichten ook dieper in op de onderwerpen die in het filmpje aan bod komen.
Daarnaast gaan we je de komende week een aantal vragen stellen over hoe jij aankijkt tegen deze keuzes. We hopen dat je de enquete invult als je hem ontvangt !

Onderhandelingen

Anja van der Kooi (Rabobank) en Harrie Reumkens (Obvion) nemen als kaderleden namens CNV Vakmensen deel aan de onderhandelingsdelegatie.

Als je vragen hebt of opmerkingen horen we het graag!

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
e.jonker@cnvvakmensen.nl