CNV-leden accepteren cao-eindbod van ING

Een meerderheid van de CNV-leden (61 procent) accepteert het eindbod van ING voor een nieuwe cao. Dat blijkt uit de ledenraadpleging die de bond heeft gehouden.

Dat betekent dat we de cao zullen ondertekenen. Hiermee komt een eind aan een zeer bewogen traject, dat zelfs uitliep op de eerste staking ooit bij ING. We houden er dan ook een dubbel gevoel aan over. Want hoewel de meeste leden het eindbod hebben geaccepteerd, is er ook een grote minderheid die tegen het eindbod heeft gestemd. Het is duidelijk dat veel ING-medewerkers absoluut niet blij zijn met de uiteindelijke uitkomst. 

Zorgen over arbeidsverhoudingen

De ronduit arrogante houding van de ING-directie tijdens het cao-conflict was een lelijk gezicht, waar we een nare smaak aan overhouden. We maken ons dan ook grote zorgen over de arbeidsverhoudingen bij ING. Aan de directie de taak om de verbinding met de werknemers te zoeken en vertrouwen terug te winnen. Dat signaal zullen wij ook overbrengen.

Samenwerking met andere bonden

Positief in de afgelopen maanden was de goede samenwerking met De Unie en de FNV. We hebben in de onderhandelingen met ING nauw met elkaar opgetrokken en actie gevoerd. Ook als de uitkomst van de ledenraadpleging niet bij elke bond hetzelfde uitpakt, zullen we dat van elkaar respecteren.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de uitkomst van de ledenraadpleging? Laat het me weten.

Job Marskamp
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error