Cao-onderhandelingen BPD van start

Zoals jullie inmiddels weten loopt de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) van BPD binnenkort af.
Inmiddels is de voorstellenbrief aan BPD verzonden. Bijzonder in dit traject is de dat wij als CNV nauw samenwerken met het FNV. CNV heeft weinig leden bij BPD, maar vindt het wel belangrijk om de cao bij BPD te blijven sluiten. Daarom onderhandelt CNV-kaderlid Gertjan Plomp mee, namens CNV Vakmensen. Hij werkt daarbij samen met de FNV-kaderleden en de cao- onderhandelaar namens FNV.
Met input vanuit de leden en kaderleden is de voorstellenbrief opgesteld. Deze voorstellen vinden jullie in de bijlage: voorstellenbrief cao BPD.

Uit de reacties van de achterban kwam naar voren dat met name de thema’s waardering/beloning en duurzame inzetbaarheid erg belangrijk zijn.
Op donderdag 17 oktober 2019 startte het cao-overleg tussen de bonden en het cao-team van BPD. Het betrof een overleg, waarin de onderling uitgewisselde voorstellenbrieven zijn toegelicht en bevraagd. Tevens zijn er vervolgafspraken gemaakt om concreet te onderhandelen over de cao, deze zijn gepland op:
  • dinsdag 5 november 2019
  • woensdag 4 december 2019

Voor de cao-onderhandelingen willen vakbonden een constructief overleg met een positieve uitkomst. Daarbij is de inzet en betrokkenheid van alle vakbondsleden, alsook van potentiële leden van groot belang.

Daarom vragen wij de leden om ook de andere collega’s te attenderen op de gedane voorstellen en een eventuele lidmaatschap.

Mochten er naar aanleiding van dit schrijven of de gedane voorstellen toch op- en aanmerkingen zijn dan horen wij deze uiteraard graag. Laat het me weten via s.hendriks@cnvvakmensen.nl / 06 - 105 39 520.

Mede namens de kadergroepen FNV en CNV,
Sandra Hendriks-Sneijder, bestuurder CNV Vakmensen
Duygu Akcay, bestuurder FNV Finance
Olav Barneveld, kaderlid FNV
Gertjan Plomp, kaderlid CNV

Downloads