BPD: Samen zorgen wij voor een goede cao!

Eerder al zonden wij een nieuwsbrief waarin wij ons standpunt toelichten vanwege de opzegging van de cao door jouw werkgever. Inmiddels heeft er een bijeenkomst van vakorganisaties plaatsgevonden waar onze mening is toegelicht en eveneens vragen zijn gesteld die wij hopelijk voldoende hebben beantwoord.

Daarnaast is er een gesprek geweest met leden van de eerdere onderhandelingsdelegatie. Tijdens de bijeenkomst met de vakorganisaties is beloofd dat er nog een bericht van ons zou komen, waarin wij toelichten onder andere hoe wij de toekomst van onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden bij BPD als bonden zouden kunnen invullen. Deel deze informatie ook met jouw collega’s die niet lid zijn!

Waarom zouden vakbonden de arbeidsvoorwaarden moeten uitonderhandelen?

  • Wij zijn een onafhankelijk van het bedrijf opererende organisatie;
  • Arbeidsvoorwaarden is een vak dat wij professioneel uitoefenen;
  • Vakbonden hebben inzicht in ontwikkelingen in en buiten de sector;
  • Er is een brede ervaring op het gebied van het proces cao-overleg;
  • Wanneer or externe expertise inhuurt, is er eveneens sprake van wisseling betrokken adviseurs, terwijl wij als vakbonden deze expertise bij uitstek binnen de vakbond beschikbaar hebben.

Hebben nu te weinig collega’s inspraak in de cao?

Dat niet veel collega’s lid zijn, is een feit. De organisatiegraad is relatief laag. Het lidmaatschap van de vakbond is essentieel voor een goede representativiteit aan de cao-tafel en de kracht die een bond kan ontwikkelen. De afgelopen maanden is wel duidelijk geworden hoe een sterker wordende vakbond kan acteren aan de cao-tafel en resultaten behalen die nodig zijn gezien de economische situatie in combinatie met de torenhoge inflatie bijvoorbeeld. Dat belang is in de huidige tijd zeker niet minder. Echter hebben wij als bonden ook mogelijkheden om een bredere betrokkenheid van alle collega’s te waarborgen in de totstandkoming van de cao.

Wat zouden wij kunnen doen tijdens het proces cao om meer collega’s te betrekken?

  • Beginnen met een enquête onder alle werknemers, lid of geen lid, al dan niet samen met werkgever;
  • Andere vormen van raadpleging vooraf zijn ook mogelijk, zoals een start-symposium, focusgesprekken met groepen medewerkers of enquête vanuit werkgever;
  • Tijdens de onderhandelingen tussentijds meetings met werknemers over voortgang en inhoud;
  • Samenwerken met or, al dan niet als deelnemer in het cao-overleg.

En zo zijn er nog meer varianten in te richten. Kortom: alle reden vakbonden aan tafel te houden en de cao voort te zetten bij BPD. Hou bovenstaande in gedachte als jij of je collega stemt bij het referendum van de or.

Leden werven

En voor jou als lid: overtuig jouw collega’s van het lidmaatschap van één van de vakbonden, want zonder leden geen cao. Het nieuwe lid betaalt € 20,23 voor de eerste 6 maanden en jij krijgt een cadeaubon van 20 euro. Zo gaan we 2023 samen sterker in. Hoe groter we worden, des te beter we kunnen onderhandelen voor jouw arbeidsvoorwaarden. Dit kan via deze link.

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar: t.westerink@cnvvakmensen.nl.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-51 20 29 91
E   t.westerink@cnvvakmensen.nl