Akkoord over sociaal plan en pensioen Rabobank

Afgelopen dinsdag heeft CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling en sociaal plan met Rabobank. Mede door de coöperatieve aanpak is het tijdig gelukt om tot afspraken te komen. Het is nu aan jou om te bepalen wat jij van de afspraken vindt.

Pensioen
Uit de enquête in december is gebleken dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers is. De afgelopen jaren is de marktrente steeds verder gedaald en dit leidt tot een ongewenste situatie voor de pensioenen in Nederland. Ook het Rabobank Pensioenfonds heeft last van de dalende marktrente. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat wij het belangrijk vinden om in de komende periode nieuwe afspraken te maken over de invulling van de pensioenregeling. Wij hebben er dan ook voor gekozen om de huidige pensioenregeling aangepast voor twee jaar voort te zetten. De belangrijkste pensioenafspraken zijn:

  • Voortzetting van de huidige pensioenregeling, maar met een vaste premie van 34,5% (in de huidige regeling is er sprake van een maximale premie van 36%);
  • Werkgeverspremie wordt vast 31%, de eigen bijdrage van de medewerkers daalt van 5,0% naar 3,5%;
  • Streefopbouw ouderdomspensioen wordt 1,7% van de pensioengrondslag.

Met deze afspraken is het ons gelukt om een andere berekeningsmethode voor de premie overeen te komen, waardoor er nog steeds een marktconforme pensioenopbouw gerealiseerd kan worden.

Sociaal plan
De veranderingen in de financiële sector zullen ook de komende jaren nog steeds blijven plaatsvinden. CNV Vakmensen heeft begin maart bij de start van de onderhandelingen mede hierdoor aangegeven om het huidig sociaal plan ongewijzigd te willen voortzetten. Ook de andere vakbonden en Rabobank hebben ingezet om het sociaal plan grotendeels ongewijzigd voort te zetten. De belangrijkste aanpassing die wij hebben doorgevoerd, is het verdwijnen van de fase van actieve mobiliteit. Hiervoor in de plaats is een separate afspraak gemaakt over een vertrekregeling. Deze vertrekregeling kan van toepassing worden verklaard bij veranderingen met een implementatiedatum in 2021 en zal gedurende het jaar worden geëvalueerd. Het nieuwe sociaal plan heeft een looptijd van twee jaar.

Stemming
Het is nu aan jou om ons te laten weten wat jij van de nieuwe afspraken vindt. Je kunt vanaf nu stemmen. Dit doe je door op de link te klikken. Stemmen kan tot en met donderdag 30 juli. Ontvang je deze nieuwsbrief per post ga dan naar https://bit.ly/3feymKW om je stem uit te brengen. Wil jij eerst de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat en vertrekregeling lezen, dan kan dat. Onder ‘downloads’ vind je de volledig tekst van het onderhandelingsresultaat en vertrekregeling. Wij leggen het onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies aan je voor.

Vervolg
Het akkoord van de aangepaste pensioenregeling is voorgelegd aan het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds. Het is aan het pensioenfonds om te bepalen of zij deze regeling kunnen en willen uitvoeren. Na de zomer bespreken we met Rabobank de andere cao-onderwerpen zoals loon, verlof en ontwikkeling/inzetbaarheid.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads