ABN AMRO komt medewerkers CC tegemoet

CNV Vakmensen heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor een betere financiële regeling voor de medewerkers van het klantcontactcenter van ABN AMRO die zich als gevolg van de veranderingen in de werktijden geconfronteerd zagen worden met een (soms forse) inkomensachteruitgang. Dat heeft geleid tot een verbeterde regeling.
Gewenningsuitkering gaat pas gelden vanaf 1 januari 2021
Zoals je weet, staat er een regeling in de cao in art. 3.5.4, de gewenningsuitkering. Die regeling zou ingaan vanaf 5 oktober jongstleden. De bank heeft nu besloten dat de regeling ingaat op 1 januari aanstaande. Dat betekent dat de inkomensachteruitgang later begint en dat het langer duurt voordat ook het vangnet er niet meer is.

Voor mensen die meer dan 5% onregelmatigheidstoeslag verliezen
De gewenningsuitkering die vanaf 1 januari aanstaande zal worden betaald, geldt alleen voor mensen die meer dan 5% ORT verliezen. Dat is conform de regels in de cao. Hoe lang je vervolgens recht hebt op de uitkering is afhankelijk van de periode, waarin je de hogere toeslag hebt genoten en kun je ook terugvinden in art. 3.5.4. van de cao.

Extra uitkering in oktober, november en december voor alle CC-medewerkers in roosterdienst
In de maanden oktober, november en december 2020 keert de bank aan alle medewerkers, met roosterdiensten, binnen het Contact Center (dus ook degenen die minder dan 5% roostertoeslag ontvingen) iedere maand 90% van hun voormalige roostertoeslag uit. Dit wordt aangevuld met de roostertoeslag, die zij in die drie maanden effectief verdienen door de diensten die zij eventueel draaien. Met andere woorden: er wordt gedurende drie maanden, oktober, november én december 90% roostertoeslag doorbetaald zonder dat de medewerkers daarvoor ‘roostertoeslagdiensten’ werken.

Vinger aan de pols
De nieuwe werktijden hebben veel gevolgen voor de roosters en beschikbaarheid van de medewerkers. Wij hebben met de bank afgesproken dat we met elkaar in gesprek blijven over de gevolgen van een en ander voor de medewerkers.
Dat geldt wat ons betreft ook voor andere zaken waarmee medewerkers van AA zich geconfronteerd zien. Heb je vragen, mail mij via a.bulsink@cnvvakmensen.nl.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl