3e Cao-overleg ABN AMRO in teken van Care, reactie bonden en feestdagen

CNV Vakmensen, de andere bonden en ABN AMRO hebben voor de derde keer met elkaar gesproken over de cao en het sociaal plan. Tijdens de digitale meeting kwam ook Robert Swaak even in het overleg. Hieronder een korte update. Op 14 juni staat het volgende overleg in de agenda.
Vakbonden reageren op aantal voorstellen bank en lichten eigen voorstellen toe
In een gezamenlijke reactie hebben we o.a. onze visie gegeven op de voorstellen van de bank met betrekking tot de thuiswerkvergoeding en mobiliteit uit de cao, en het verlagen van de vertrekpremie en schrappen van het standplaatshoofdstuk uit het sociaal plan. Over het vervoersbudget voor de functiegroepen 12-15 met betrekking tot het vervoersbudget hebben we vragen gesteld, zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken.
Ook zijn de voorstellen met betrekking tot RVU (tijdelijke regeling vervroegd uittreden) en andere maatregelen om het werk gezond vol te kunnen houden (verlofsparen, 80-90-100-regeling) toegelicht.

Reskilling, upskilling, performance management (Care)
Een belangrijk deel van het overleg werd ingevuld met presentaties van de zijde van de bank. De bank wil de komende jaren veel investeren in reskilling. Reskilling houdt in dat jij je als medewerker bewust bent/wordt van je skills en de plekken (functies) waar je die in kunt zetten. Daarmee hoopt de bank een beweging in gang te zetten waardoor medewerkers op meer plekken binnen de bank aan het werk kunnen zijn/gaan. Dit moet er toe leiden dat er op termijn minder gereorganiseerd hoeft te worden.
De plannen zijn nog in ontwikkeling en worden nog uitgerold. Tijdens dit overleg is het volgens de bank nog niet aan de orde om al afspraken te maken.
Wel werd aangegeven dat ABN AMRO sterk op deze punten wil inzetten en dat er daardoor geen/minder ruimte is voor een loonsverhoging.

Voorstel flexibele feestdagen van Our Next Move
ONM heeft haar voorstel toegelicht voor wat betreft feestdagen. Zij is van mening dat het huidige stelsel van Christelijke en nationale feestdagen achterhaald is en dat het anders moet. Het voorstel komt erop neer dat van de huidige feestdagen 4 dagen (te weten 2e Kerstdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag) kunnen worden ingeruild voor een andere feestdag. Daarbij zou dan gekozen kunnen worden uit de Gay Pride, Dag van de Arbeid, Suikerfeest, Keti Koti, Jom Kippoer en Bevrijdingsdag.
In een eerste reactie hebben wij aangegeven dat CNV Vakmensen heeft voorgesteld dat 5 mei jaarlijks als extra vrije dag zou moeten worden toegevoegd aan het verlofbudget (op advies van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid ook); wij hebben niet voorgesteld dat hiervoor een andere dag zou worden ingeruild.
Wij zijn heel benieuwd hoe jij tegen het onderwerp feestdagen en inruilen van huidige dagen voor de genoemde andere dagen aankijkt. Laat het ons weten via e-mail: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

14 Juni praten we verder
Over bijna 2 weken vervolgen we de besprekingen met de bank. Ook daarna zullen we je zo snel mogelijk informeren.

CNV Vakmensen is er voor iedereen
Jij weet al dat CNV Vakmensen zich dag in, dag uit, hard maakt voor de zaken die jou raken. Voor ons is het belangrijk dat jij je werk met plezier, gezond en tegen eerlijke arbeidsvoorwaarden kunt doen. Dat is onze missie.

Doe met ons mee en deel dit bericht onder je collega's, zodat ook zij volledig op de hoogte zijn van de stand van zaken en de inzet van CNV Vakmensen. Natuurlijk is het fijn als ze zich dan ook aanmelden als lid van CNV Vakmensen! Het eerste jaar betaalt de bank de contributie. Op onze site kun je meer informatie vinden, waaronder de link waarmee je collega zich aan kan melden als lid: www.cnvvakmensen.nl/caos/banken/cao-abn-amro 

Ook kun je je reactie of vraag achterlaten op ons online community platform JeAchterban. We reageren zo snel mogelijk!

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,
Aletta Bulsink, onderhandelaar 
M 06 2047 1888 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl