Verslag periodiek overleg Rabobank

Afgelopen donderdag heeft CNV Vakmensen een periodiek overleg gehad met Rabobank. Het was het eerste periodiek overleg na de zomervakantie. In deze nieuwsbrief informeren we je wat we besproken hebben.

Halfjaarcijfers

De toelichting van de cijfers vindt normaal gesproken plaats door CFO Bas Brouwers. In verband met de overvolle agenda is er nu voor gekozen om de halfjaarcijfers kort toe te laten lichten door de vertegenwoordigers van HR van Rabobank. CNV Vakmensen heeft gevraagd wat de impact van het stikstokdossier is voor Rabobank. Hier kon nog geen antwoord op gegeven worden. Wel is er toegezegd om een korte notitie hierover op te stellen. Daarnaast hebben we afgesproken om in de komende maanden de ontwikkelingen van het stikstofdossier en de impact hiervan voor Rabobank nauwlettend te volgen.

Financiële gezondheid medewerkers

De laatste maanden stijgt de energieprijzen enorm. Er gaat geen dag voorbij dat de media hier niet over berichten. Tijdens Prinsjesdag presenteert het kabinet een pakket aan maatregelen die burgers moeten helpen tegen de sterk gestegen energieprijzen en de oplopende inflatie. Buiten wat de overheid doet, zien we ook werkgevers initiatieven ontplooien om medewerkers te ondersteunen. Tijdens het periodiek overleg hebben vakbonden gevraagd aan Rabobank of zij ook nog wat gaan doen richting de medewerkers van Rabobank. Hier kon de Rabobank nog geen antwoord op geven. Net als de rest van Nederland, wacht de Rabobank eerst af wat het kabinet presenteert op Prinsjesdag. Met Rabobank hebben we afgesproken om dinsdag 27 september 2022 hier verder over te praten.

Nieuwe pensioenregeling

Nadat er een akkoord is bereikt voor een nieuwe cao en pensioenregeling, is Rabobank samen met het pensioenfonds aan de slag gegaan om de nieuwe pensioenregeling in te richten. Tijdens het periodiek overleg hebben we uitvoerig gesproken over de inrichting van het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het nabestaandenpensioen zal vanaf 1 januari 2023 volledig op risicobasis gaan plaatsvinden. Voor de uitvoering van het arbeidsongeschiktheidspensioen zal Rabobank opzoek moeten gaan naar een nieuwe uitvoerder. Het pensioenfonds heeft aangegeven dat zij het arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf 1 januari 2023 niet meer kunnen uitvoeren.

Tekst cao en sociaal plan

Een tekstcommissie is op dit moment druk bezig met het schrijven van de teksten voor de nieuwe cao en sociaal plan. Zodra de tekst definitief is vastgesteld door cao-partijen, zullen deze integraal gepubliceerd worden.

Wisseling bestuurder

Na bijna 5 jaar zal mijn collega Ellen Jonker per 1 oktober 2022 mijn plek bij Rabobank en Obvion over gaan nemen. Op dit moment draait zij al met mij mee, om zo tot een goede overdracht te komen. Binnenkort zal zij zich aan jullie voorstellen.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl