Al het nieuws

Pensioen belangrijk thema tijdens onderhandelingen cao Rabobank

De afgelopen dagen heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden met Rabobank gesproken over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. De gesprekken over de invulling van de pensioenregeling richten zich op een tijdelijke beschikbare premieregeling.

Tijdelijke beschikbare premieregeling

De tijdelijke beschikbare premieregeling is een pensioenregeling die zal gaan gelden vanaf 1 januari 2023 en zal duren totdat we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De verwachting is dat de periode van de tijdelijke beschikbare premieregeling hooguit twee tot drie jaar zal zijn. De berekeningen laten zien dat de tijdelijke beschikbare premieregeling een kostenverlagend effect kan hebben. Oftewel, er hoeft minder premie betaald te worden ten opzichte van de huidige pensioenregeling. Rabobank heeft de vakbonden geïnformeerd dat een eventuele besparing op de cao-tafel komt te liggen om te herverdelen in andere arbeidsvoorwaarden. Rabobank steekt de besparing dus niet in eigen zak.

Pensioenresultaat

De gesprekken met Rabobank gaan nu specifiek over de hoogte van de verwachte pensioenresultaat in de tijdelijke beschikbare premieregeling. Uitgangspunt hierbij is dat het pensioenresultaat ten minste gelijk moet zijn ten opzichte van de huidige pensioenregeling. Dit lukt niet alle gevallen. Als het pensioenresultaat minder is in de tijdelijke beschikbare premieregeling, dan moet er gecompenseerd worden zodat het resultaat weer ten minste gelijk is aan de huidige pensioenregeling. In een tijdelijke beschikbare premieregeling worden beleggings- en renterisico’s bij de individuele deelnemer neergelegd. Doordat het beleggings- en renterisico bij de individuele deelnemer komt te liggen, is de inzet van CNV Vakmensen om het pensioenresultaat in de tijdelijke beschikbare premieregeling hoger te laten uitvallen ten opzichte van de huidige pensioenregeling. Negatieve beleggingsrendementen en een lage rente kunnen hierdoor beter opgevangen worden.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een complexe regeling binnen de huidige pensioenregeling. Zowel de uitvoerder (Rabobank Pensioenfonds) als de deelnemer, die geconfronteerd wordt met arbeidsongeschiktheid, ervaart dat dit een complexe regeling is. Er is dan al lange tijd de wens om het administratief proces voor de uitvoerder te vereenvoudigen en de regeling voor de deelnemer begrijpelijker te maken. Afgelopen dinsdag is hiertoe een voorstel door werkgever toegelicht om het administratieve proces enerzijds te vereenvoudigen. Tevens is er een voorstel gedaan om de regeling te wijzigen waardoor het begrijpelijker wordt.

Hoe nu verder

Volgende week maandag en woensdag praten we verder met Rabobank. Naast pensioen zullen we dan ook praten over alle overige cao-onderwerpen en uiteraard de collectieve loonsverhoging.

Meepraten op cao-pagina

Op de cao-pagina kun je alles teruglezen over het cao-traject. Je kunt bij alle fases actief meepraten en reageren. Klik hier om naar de cao-pagina te gaan

Robert Wonnink, Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65 
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error