Onderhandelingsresultaat Rabobank cao

De cao-onderhandelingen van Rabobank met de vakorganisaties (De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen) hebben dinsdag 14 november tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao geleid.

We hebben samen met werkgever en de vakbonden De Unie en FNV Finance een onderhandelingsresultaat bereikt over de onderwerpen loon, verlof, looptijd en sociaal plan. Het was nodig om al voor afloop van de huidige cao een stap te maken in het salaris van medewerkers van de Rabobank.  Uit de enquete die we hebben gehouden onder leden van CNV Vakmensen is gebleken dat het merendeel van de leden en niet-leden graag een stijging van gemiddeld 12,5% zou willen als wij een nieuwe cao zouden afsluiten voor een jaar. We zijn van mening dat we met de afgesproken loonstijgingen en de uitbreiding van verlof goede afspraken hebben kunnen maken. Een deel van de afspraken gaat al in tijdens de looptijd van de huidige cao. 

Gefaseerde aanpak

De huidige Rabobank cao loopt tot 1 juli 2024. Gezien de signalen van medewerkers vonden partijen het belangrijk om eerder met elkaar in gesprek te gaan. Om snel resultaat te kunnen boeken is er besloten om de gesprekken in drie fasen op te splitsen. De eerste fase is er gesproken over loon, verlof looptijd en sociaal plan. Dit heeft tot het onderhandelingsresultaat in onderstaande alinea geleid.

Andere onderwerpen zoals pensioen en de ontwikkeling van medewerkers zullen in de tweede en derde fase aan bod komen. Wanneer hier afspraken over worden gemaakt zullen deze onderdeel worden van de Rabobank cao 2024-2025.

Samenvatting onderhandelingsresultaat
De nieuwe Rabobank cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Een aantal belangrijke punten uit het onderhandelingsresultaat wordt hieronder toegelicht

 • Afspraken over loon:
 • Medewerkers die op 1 december 2023 in dienst zijn, ontvangen in deze maand een eenmalige uitkering van € 2.500 bruto bij een arbeidsduur van 36 uur of meer. Bij een kortere arbeidsduur is de eenmalige uitkering naar rato van je arbeidsduur, tevens is de hoogte van de eenmalige uitkering afhankelijk van het aantal volledige kalendermaanden dat je in 2023 in dienst bent.

Deze eenmalige uitkering past bij de mooie resultaten van de bank dit jaar én heeft meer impact voor de collega’s in de lagere salarisschalen.

 • Per 1 april 2024 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 5,5 %.
 • Per 1 april 2025 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 4,25 %.
 • Vanaf 1 januari 2025 krijgt iedere medewerker 10% Employee Benefit Budget (EBB). Dit betekent voor salarisschalen t/m schaal 5 een verhoging van 1%. Voor de schalen 6 t/m 8 blijft het EBB gelijk.  Voor de schalen 9 t/m 11 (min 1%), SKA (min 3%) en SKB (min 7%) wordt het salaris (en de minima en maxima van de salarisschalen) dusdanig verhoogd dat het jaarinkomen van medewerkers in combinatie met EBB gelijk blijft.

Onderstaande eerder gemaakte afspraken over loon uit de Rabobank cao 2023-2024 blijven gehandhaafd:

 • Per 1 januari 2024 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1,75%.
 • Per 1 januari 2024 worden de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1% zodat er meer ruimte is om door te groeien in de schaal.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt het verlofrecht uitgebreid van standaard 151,2 uur per kalenderjaar naar 172,8 uur bij een dienstverband van 36 uur. Dit is inclusief de verlofuren voor de diversiteitsdag. Dit betekent 3/5 deel van de gemiddelde arbeidsduur per week extra verlof. Voor medewerkers die al meer dan 151,2 uur verlofuren hebben bij een dienstverband van 36 uur geldt een overgangsregeling (zie het onderhandelingsresultaat).
 • Vanaf 1 januari 2024 krijgen medewerkers elk kalenderjaar een coöperatie dag. Je kunt dan 1 werkdag opnemen om individueel of in teamverband een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk doel.
 • Verlenging van het sociaal plan met een jaar tot en met 30 juni 2025. Er zijn aanpassingen afgesproken die betrekking hebben op de situatie waarbij een geografische verplaatsing van werk leidt tot een toename in (enkele) reistijd en het effect hiervan op het vaststellen van boventalligheid.
 • Verlenging huidige vertrekregeling waardoor de vertrekregeling ook kan worden ingezet bij veranderingen met een implementatiedatum op uiterlijk 30 juni 2025.

Het volledige onderhandelingsresultaat ontvang je later deze week met de mogelijkheid om je stem uit te brengen, uitelijk op 29 november 2023.  Onze leden hebben uiteindelijk het laatste woord. Op basis van de uitkomst van deze stemming stellen cao-partijen vast of dit resultaat kan worden omgezet in een definitief akkoord over de nieuwe cao.

Mede namens de cao-delegatie,

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen

* De Rabobank-cao geldt voor alle medewerkers van Rabobank en Obvion in de salarisschalen 1 t/m 11 en Senior Kader A en B.


 

 

 

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error