Onderhandelingsresultaat cao Rabobank

Sinds maart 2020 heeft CNV Vakmensen met de Rabobank onderhandeld over een nieuwe cao. Hoewel het er eind 2020 niet uitzag dat we overeenstemming zouden bereiken, hebben we afgelopen woensdag 3 maart toch overeenstemming bereikt met Rabobank over een nieuwe cao.

Verbeteringen
Ten opzichte van het voorstel wat op 10 december op tafel lag, hebben we op een aantal punten betere afspraken weten te maken. Zo hebben we drie structurele loonsverhogingen afgesproken in twee jaar tijd, een betere afspraak voor een thuiswerkvergoeding en het persoonlijk opleidingsbudget. Vervolgens hebben we de looptijd van het sociaal plan met een jaar verlengd tot eind 2023.

Wij menen dat met deze verbeterde afspraken de belangrijkste onderwerpen, die door jullie in de afgelopen maanden zijn aangegeven, een plek hebben gekregen. We begrijpen dat het bereikte resultaat wellicht op bepaalde punten niet voldoet aan wat wij gewild hebben, maar kijkend naar het gehele pakket aan afspraken vinden wij dat dit wel evenwichtig is.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vind je terug onder ‘Downloads’.

Stemming
Het laatste woord is nu aan jullie. Als lid van CNV Vakmensen mag jij ons laten weten wat jij van dit resultaat vindt. Dit doe je door digitaal je stem uit te brengen. Via deze link kun je je stem uitbrengen Je kunt tot en met vrijdag 19 maart 2021 stemmen. Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, dan kun je stemmen door in je browser in te typen: http://bit.ly/2OeFxuz .
Als jullie instemmen zullen de afspraken omgezet worden in een cao met een ingangsdatum van 1 januari 2021.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads