Cao-resultaat en sociaal plan InsingerGilissen

In de afgelopen maanden hebben we overleg gehad met jullie werkgever over een verlenging van de cao en een sociaal plan voor de fusie met Quintet. In eerdere nieuwsbrieven hebben we jullie geïnformeerd over het proces en hebben we jullie input gevraagd.
Die input hebben we gebruikt en we kunnen jullie nu melden dat er een resultaat is.

Cao
Voor de verlenging van de cao heeft werkgever een eindbod gedaan. Werkgever wil een eerste collectieve loonsverhoging pas in laten gaan per 1 januari 2021. Daarna volgen nog twee collectieve loonsverhogingen, per 1 juli 2021 en 1 oktober 2021 een verhoging 0,75%. Daarnaast geldt nog het systeem van de performance beloning. We hebben afgesproken dat er een multiplier van 1,5 gehanteerd zal worden in de salarisdoorgroeitabel. De looptijd van deze cao is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Zoals gezegd is dit een eindbod van werkgever. Dat eindbod voldoet niet aan de wensen die wij hadden. Wij hadden een loonsverhoging willen laten ingaan per 1 juli 2020 maar werkgever zag geen ruimte om in 2020 nog een loonsverhoging toe te passen. Ook vinden wij de collectieve loonsverhoging aan de lage kant. Wij leggen dit resultaat/eindbod daarom neutraal aan jullie voor.

Sociaal plan
Over het sociaal plan hebben we in de vorige nieuwsbrief uitgelegd dat we niet zo blij zijn met een tweedeling tussen personeel in dienst voor of na 1 oktober 2017. We hebben aangegeven dat we voor personeel na 1 oktober 2017 in dienst een hogere factor van de transitievergoeding van 2019 wilden. Dat is gelukt. Voor die regeling geldt nu een vermenigvuldigingsfactor van 1,6. We zijn blij met deze aanpassing. Voor de mensen die voor 1 oktober 2017 in dienst waren, geldt de vergoeding van het vorige sociaal plan.

Voor alle medewerkers met een dienstverband van onbepaalde tijd is er een employability budget ter hoogte van 6000 euro.
Ook het sociaal plan leggen we neutraal aan jullie voor. De reden daarvoor is dat er een tweedeling zit in de vergoeding tussen medewerkers in dienst voor en na 1 oktober 2017. Dat vinden wij als bonden niet gewenst.
In de bijlage zitten de fact sheets voor het sociaal plan en de cao. Daarin staan kort de belangrijkste afspraken genoemd. Na instemming van de leden met deze afspraken zullen de cao en het sociaal plan aangepast worden met deze afspraken en dan zullen we die ook aan de leden toesturen.

Klik hier om digitaal te stemmen.
Hier kun je per onderdeel (cao en sociaal plan) aangeven of je voor of tegen het resultaat stemt. Je kunt je stem uitbrengen voor 15 augustus 2020.

Als je nog vragen hebt of een toelichting wilt dan kun je contact opnemen met mij. Mijn gegevens staan onder aan deze nieuwsbrief.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
E. k.tulner@cnvvakmensen.nl  
M. 06 22486274

Downloads