Nieuw voorstel cao ING gepresenteerd

Afgelopen donderdag hebben vakbonden met een paar honderd ING collega’s de petitie van ruim 6000 medewerkers aan jullie werkgever aangeboden. ING heeft toen aangeven het geluid van haar medewerkers te horen en met een nieuw voorstel te komen. Inmiddels heeft ING het voorstel aan vakbonden gepresenteerd en is deze ook gedeeld met de medewerkers van ING.

Flinke verbetering?

ING presenteert het nieuwe voorstel als een flinke verbetering voor de medewerkers. Maar helaas, dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Vakbonden hebben vandaag met hun kaderleden gezamenlijk overleg gehad over het nieuwe voorstel, het antwoord daarop en de eventuele vervolgstappen.

Vervolg-overleg op 15 november 

Morgen, 15 november, zullen we je inhoudelijk informeren. Dan zetten het vernieuwde ING-bod voor je uiteen en laten we weten wat  de vervolgstappen van CNV Vakmensen zullen zijn. We zullen als vakorganisaties ook een gezamenlijke reactie geven aan ING.

Meepraten

Je kan vragen stellen, en meepraten over de cao, op de cao-pagina: Cao ING | CNV Vakmensen 

Mede namens Andre Kramer, lid onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen,
Job Marskamp, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06  2390 9865 / j.marskamp@cnvvakmensen.nl