ING fysieke actievergadering (3/4-vergadering) Amsterdam en online 23 februari

Op 23 februari is er net als op 16 februari in Leeuwarden een fysieke driekwartvergadering in Amsterdam. De vergadering zal plaats vinden van 13.00 tot 14.00 in Maple - A.00.001 in Amsterdam. Ook FNV finance en de Unie zullen komende week nog drie kwartvergaderingen houden

Fysieke vergadering 23 februari, 13.00 – 14.00 uur in Maple - A.00.001 Amsterdam

Tijdens deze vergadering zullen we -net als in Leeuwarden- aan jou om toestemming vragen om een ultimatum te sturen. Dit noemen we een driekwartvergadering. Een ultimatum is een laatste waarschuwing aan ING dat ze de medewerkers echt tegemoet moeten komen. Doet ING dit niet, dan volgen hardere acties waarbij werkonderbreking en staking niet zijn uitgesloten. Ben je lid van CNV Vakmensen en werkzaam bij ING in Amsterdam, kom dan naar deze driekwartvergadering. Het is belangrijk dat je komt en je mening geeft.

Online vergadering 23 februari, 19.00 – 20.00 uur: meld je hiervoor aan

Mocht je niet in de gelegenheid zijn of zijn geweest om een fysieke driekwartvergadering te bezoeken, dan kun je je aanmelden voor de online vergdering op 23 februari van 19.00 tot 20.00. Ook deze vergadering is een driekwartvergadering. Leden van CNV Vakmensen hebben per post en e-mail de link hiervoor ontvangen.
Meld je uiterlijk 22 februari, 12.00 uur aan. Na aanmelding ontvang je via het e-mailadres waarmee je je hebt opgegeven, de link om in de MS Teamsvergadering te komen. Uiteraard kan je als lid van CNV Vakmensen maar één keer stemmen tijdens één van deze vergaderingen.

Waarom zetten we de volgende stap?

Omdat nu alleen aandeelhouders flink geld krijgen. De medewerkers gaan er in koopkracht op achteruit terwijl ING haar aandeelhouder alleen maar rijkelijk blijf belonen. Daarnaast lijkt het er sterk op dat ING haar medewerkers negeert en niet overtuigd is van de ernst bij medewerkers.

Een driekwartsvergadering en ultimatum: wat is dat en hoe werkt dat?

De medewerkersbijeenkomsten die we organiseren hebben een informerend karakter. Daarom stellen vakbonden deze bijeenkomsten niet alleen voor leden open maar ook voor belangstellende collega’s. Maar alleen leden van CNV Vakmensen kunnen bepalen of we actie gaan voeren. Dit gebeurt in een driekwartvergadering.
Wat is een driekwartvergadering?

  • Volgens de statuten van CNV Vakmensen moet driekwart van de aanwezige CNV-leden voor actie stemmen. Daarom noemen we dit een driekwartvergadering.
  • Een driekwartvergadering is alleen toegankelijk voor de leden van CNV Vakmensen. Als er belangrijke besluiten genomen moeten worden hebben alleen de leden stemrecht.
  • Je kunt alleen als persoon tijdens de vergadering stemmen, dus volmachten tellen niet mee. Vanzelfsprekend dien je lid te zijn van CNV Vakmensen om te kunnen stemmen.
  • CNV Vakmensen vraagt de leden of ze bereid zijn actie te voeren. Denk aan een werkonderbreking of een staking.
  • Als CNV Vakmensen de driekwart haalt, zal CNV Vakmensen een ultimatum met einddatum sturen aan ING.

Waarom een ultimatum?

  • CNV Vakmensen heeft vijf maanden onderhandeld met ING. We hebben geconstateerd dat het onmogelijk is om met ING in goed overleg tot een cao te komen. We praten tegen een muur aan.
  • Met een ultimatum geef je de werkgever een laatste waarschuwing en een laatste kans om alsnog zonder verdere acties een cao af te sluiten. Juridisch is deze waarschuwing vereist.
  • Gaat ING niet in op de eisen in het ultimatum, dan roept CNV Vakmensen haar leden bij ING op om, na het verstrijken van de datum in het ultimatum, actie te gaan voeren.

Welke acties worden gevoerd?

Een actietraject bouw je op. Je kunt denken aan een korte collectieve werkonderbreking, of collectief specifieke werkzaamheden niet doen. Ook zullen er ondersteunende acties zijn. Maar als het niet anders kan dan moeten we ook een staking overwegen.

Volg het cao-traject

Om goed zicht te krijgen op de wensen van leden van CNV Vakmensen is het daarom belangrijk dat je naar de driekwartvergadering komt. Ben je erbij? Op onze cao-pagina kun je het hele traject ING blijven volgen.

Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865 / j.marskamp@cnvvakmensen.nl