Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Banken 2022 van start

De huidige Cao Banken loopt af op 31 december van dit jaar. We mogen dus weer in gesprek voor een nieuwe cao. Vorig jaar hebben we alleen de cao kunnen verlengen met een loonsverhoging. We hopen dat we deze keer weer inhoudelijk in gesprek kunnen. Daar hebben we jullie input bij nodig.

Pensioenen

De afgelopen tijd zijn we met de werkgeversdelegatie en een extern bureau in gesprek gegaan over de afspraken over pensioenen in de cao. Door het Pensioenakkoord moeten waarschijnlijk veel pensioenregelingen aangepast worden. De cao banken heeft geen eigen pensioenregeling maar geeft wel kaders aan waaraan de pensioenregelingen van de afzonderlijke banken moeten voldoen. Er zijn nog steeds wat onduidelijkheden/losse eindjes vanuit het Pensioenakkoord. De nieuwe regels zijn weer uitgesteld. Het pensioen zal dus ook een onderdeel zijn bij de cao-onderhandelingen.

Start cao-onderhandelingen: vul de enquête in

In november zullen we starten met de cao-onderhandelingen. Vóór die tijd moeten we onze voorstellen indienen bij de werkgeversdelegatie. Wij baseren onze voorstellenbrief altijd op de arbeidsvoorwaardennota van CNV Vakmensen en de input van de leden. Ik wil jullie daarom vragen om de digitale enquete in te vullen. Klik hier om meteen naar de digitale enquête te gaan. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet de enquête invullen: https://bit.ly/3oW5GOM

De enquete mag ook door jouw collega's die (nog) geen lid zijn van de bond, laten invullen. Vul de enquête uiterlijk 27 oktober 2021 in.
Wanneer de voorstellenbrief klaar is ontvangen jullie deze voordat hij naar de werkgevers wordt verstuurd.

Meld je als lid voor de cao-commissie

Ik zou ook graag een cao-commissie voor deze cao hebben. Lijkt het je leuk om mee te praten over de voorstellenbrief en de cao-onderhandelingen, laat het me dan weten.

Klazina Tulner. bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2248 6274 / k.tulner@cnvvakmensen.nl