CAO Banken: Resultaat!

We hebben na nog een aantal rondes onderhandelen, uiteindelijk een resultaat bereikt voor de cao Banken. Op het loon heeft de werkgever een eindbod gedaan, dat wil zeggen: meer zit er niet in. In deze brief geven we een korte toelichting op het resultaat. In de bijlage is het volledige resultaat als bijlage toegevoegd. Aan het eind van deze brief is een link om je stem uit te brengen. Volgende week is er de mogelijkheid om via Teams een mondelinge toelichting te krijgen.

Verlof

Er zijn verschillende afspraken op het gebied van verlof:

  • Vakbonden hadden een voorstel gedaan om 5 mei als vaste vrije dag in te voeren. Daar wilden de werkgevers niet in mee gaan. Wel willen zij het bovenwettelijk verlof verhogen van 64,8 uur naar 72 uur. Die extra vrije dag kun je ook gebruiken om 5 mei vrij te nemen;
  • Het wettelijk geboorteverlof voor partners (de wet WIEG) is vorig jaar ingevoerd. Werkgevers gaan dat aanvullen, 6 weken 100% doorbetaald;
  • Per 2 augustus 2022 komt er een nieuwe wettelijke regeling voor ouderschapsverlof (9 weken 50% salaris uitbetaald door het UWV). Werkgevers willen gedurende 4 weken aanvullen tot 100%;
  • Gedurende de looptijd van de nieuwe cao komt er een studie naar de mogelijkheid om verlofsparen tot 100 uur mogelijk te maken.

Plaats- en tijdbewust werken

Over dit onderwerp hebben we geen concrete regeling afgesproken, maar wel dat ondernemingsraden in de bedrijven een regeling kunnen afspreken. In de cao worden de elementen genoemd die in de regeling kunnen worden meegenomen.

Vitaliteit

Om gebruik te kunnen maken van het vitaliteitsverlof moest je 7 jaar in dienst zijn bij je werkgever. Dat wordt veranderd in: als je 7 jaar in dienstverband hebt gewerkt, kun je na 5 jaar in dienst bij je werkgever in aanmerking komen om gebruik te maken van het vitaliteitsverlof.

Cao-partijen vinden het belangrijk dat de medewerker die langdurig mantelzorger is, ondersteund kan worden met regeltaken. Er komt een onderzoek van cao-partijen naar partijen die kunnen worden ingezet voor mantelzorgondersteuning.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Deze regeling zal worden opgenomen in de cao. Hiermee wordt aan medewerkers die 3 jaar of minder van hun AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd zijn de mogelijkheid geboden om eerder te stoppen met werken. De medewerker ontvangt dan een uitkering ter hoogte van € 1.874,- bruto per maand. Om gebruik te maken van deze regeling moet je ten minste 10 jaar in dienst zijn geweest bij de werkgever. Je moet de regeling 6 maanden van te voren aanvragen. De werkgever beslist of het wordt toegekend, een afwijzing moet gemotiveerd en onderbouwd worden.

Looptijd en loon

Uiteindelijk is er gekozen voor een 1-jarige cao, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Op 1 maart 2022 worden de salarissen en de salarisschalen verhoogd met 2,5%. Hier hadden we wel meer willen afspreken gezien de huidige inflatie, maar werkgevers hebben aangegeven dat er niet meer in zit. Het is wel een verbetering met wat werkgevers eerder boden.

De complete tekst van het resultaat kun je nalezen in de bijlage.

Stemmen

We leggen dit resultaat neutraal aan je voor. We hebben niet op alle onderwerpen bereikt wat we graag wilden. Toch denken we dat er ook een aantal mooie afspraken in zitten, de extra vrije dag, het geboorte- en ouderschapsverlof. Jullie mogen bepalen of je het resultaat voldoende vindt. We willen donderdag 10 februari 2022 om 16.00 uur gelegenheid geven om vragen te stellen over dit resultaat in een Teams-meeting. Als je daar bij wilt zijn kun je een mail sturen naar: k.tulner@cnvvakmensen.nl.  Je ontvangt dan een link om deel te nemen.

Je kunt digitaal stemmen over dit resultaat. Dat kun je doen via deze LINK. Dit kan uiterlijk tot en met 18 februari 2022.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen.

Ga direct naar de cao-pagina

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-22 48 62 74
E  k.tulner@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error