Update cao-onderhandelingen BPD

Waar staan we nu? Er zijn inmiddels twee gesprekken met BPD geweest, waarin we over en weer onze voorstellen hebben uitgewisseld. Hoewel we inhoudelijk nog niet zoveel kunnen melden, kunnen we wel laten weten dat op een paar onderwerpen al vooruitgang is geboekt.

Er is echter een onderwerp dat we graag aan jullie voorleggen voordat we hier verder over kunnen overleggen. Dit, omdat we weten dat dit heel gevoelig ligt in de organisatie.

Variabele beloning
In de onderhandelingen voor voorgaande cao’s heeft BPD al eerder voorstellen gedaan om de (variabele) beloning voor medewerkers tot schaal 11 aan te passen. Ook voor de nieuwe cao ligt dit onderwerp weer op tafel. Het huidige voorstel houdt in dat alle medewerkers tot en met schaal 11 die nieuw in dienst komen in hun variabele beloning 50% in plaats van een 100% uitkering gaan krijgen. Waar wij moeite mee hebben is dat hiermee twee ‘bloedgroepen’ worden gecreëerd. Wij vinden het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ van groot belang. Jullie zijn immers collega’s en geen concurrenten! Maar duidelijk is dat dit onderwerp zeer belangrijk is voor BPD. Eén en ander zou mogelijk impact kunnen hebben op de structurele loonsverhoging. We nemen aan dat we hierover tot overeenstemming moeten komen om een nieuwe cao af te kunnen sluiten. Daarom willen we nadenken over een minder ingrijpende collectieve oplossing. Een mogelijk alternatief voorstel is om over de hele linie een zeer beperkte verlaging van de variabele beloning voor alle medewerkers (oud en nieuw) te accepteren. Is dit voor jullie bespreekbaar? Laat het ons weten!

Wat vind jij?
a) Vasthouden aan de huidige regeling variabele beloning.
b) Prima om de variabele beloning tot en met schaal 11 terug te brengen naar 50%.
c) Regeling variabele beloning voor alle medewerkers aanpassen op een marginaal niveau. Pas als duidelijk is dat er draagvlak is voor een aanpassing voor algehele verlaging van de variabele beloning wordt deze voorgelegd aan BPD. Laat je reactie zo spoedig mogelijk weten aan CNV-kaderlid aan tafel, Gertjan Plomp, via g.plomp@bpd.nl 

Betrek collega’s
Verder vragen wij jullie om deze nieuwsbrief onder de aandacht te brengen van jullie collega’s. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst is het van belang dat meer collega’s lid worden van het CNV. Op die manier kunnen we meer collega’s bereiken en betrekken op jullie collectieve arbeidsvoorwaarden. Hoe meer leden en draagvlak des te meer onderhandelingsmacht aan tafel. Kijk op www.cnvvakmensen.nl voor meer informatie.

Vervolg gesprek
Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie vragen en opmerkingen graag tegemoet. Op 7 januari 2020 worden de gesprekken hervat.

Nieuw CNV gezicht
Tijdens de onderhandelingen blijft de samenwerking tussen FNV en CNV ongewijzigd. CNV-kaderlid Gertjan Plomp zit bij de onderhandelingen aan tafel, dus heb je vragen of opmerkingen, zoek dan zeker contact met hem. CNV-bestuurder Sandra Hendriks-Sneijder draagt het stokje over aan Tamara Westerink, per mail te bereiken via t.westerink@cnvvakmensen.nl, en mobiel via 06-51202991. Uiteraard kun je ook altijd contact met haar opnemen. 

Fijne feestdagen!
Voor nu alvast hele fijne feestdagen gewenst.

Mede namens kaderlid Olav Barneveld en onderhandelaar Duygu Akcay - FNV en
Gertjan Plomp, kaderlid CNV,
Sandra Hendriks-Sneijder, onderhandelaar CNV Vakmensen
E s.hendriks@cnvvakmensen.nl