Vergeet niet te stemmen over Cao en SP ABNAmro

Zoals jullie weten is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen ABN AMRO en de bonden over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. Jullie hebben daarover al veel informatie ontvangen.

Over dit resultaat kun je nog tot 25 september 2019 stemmen. Vergeet dus niet je stem uit te brengen met deze link. Krijg de nieuwsbrief per post, dan kn je dit webadres op internet typen om alsnog je stem uit te brengen: https://q.crowdtech.com/z0LBJKsr_UyX_KNtHZOF-w

Extra informatie pensioen en sociaal plan
We hebben veel afspraken gemaakt die we proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen. We kunnen ons ook voorstellen dat je graag wat meer inzicht wil hebben in de gevolgen van de pensioenafspraak en dat je ook op zoek bent naar de uitwerking van het nieuwe sociaal plan. Om die reden kun je twee documenten downloaden, die meer uitleg geven over de gevolgen van de wijzigingen in de pensioenregeling en de aanpassingen in het sociaal plan.
Hiervoor zijn berekeningen gemaakt met maatmensen.

In de bijlagen tref je onderstaande 2 documenten aan: 
- Impact onderhandelingsresultaat maatmensen
- Maatmensen sociaal plan 2020 ev.

Vragen/opmerkingen
Heb je vragen over het akkoord, stel ze dan zeker aan mij. Je kan ook alle informatie terugvinden op onze website: https://www.jeachterban.nl/abn-amro/onderhandelingen-2019/b/onderhandelingen/

Sandra Hendriks,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E s.hendriks@cnvvakmensen.nl
M 06 1053 9520

 

 

Downloads