Stel jij je namens CNV Vakmensen kandidaat voor de raad van medewerkers bij ABN AMRO?

In het voorjaar van 2021 worden er verkiezingen georganiseerd voor de medezeggenschapsraden van ABN AMRO. CNV Vakmensen draagt het werk van de medezeggenschap een warm hart toe en daarom vragen we aan jou of jij serieus wilt nadenken over de vraag of het iets voor jou is om je kandidaat te stellen.
Voor welke raad kun jij je kandidaat stellen?
Afhankelijk van het onderdeel waar je werkt, kun je je kandidaat stellen voor één van de onderstaande raden.
Retail & Private Banking raad
Er wordt gekozen volgens het personenstelsel. Er zijn twee kiesgroepen: Retail Banking en Private Banking. Er zijn 12 zetels in de kiesgroep Retail Banking en 3 zetels in de kiesgroep Private Banking vacant.
Corporate Banking raad
Er wordt gekozen volgens het personenstelsel. Er zijn twee kiesgroepen: Commercial Banking en Corporate & Institutional Banking. Er 7 zetels in de kiesgroep Commercial Banking en 6 zetels in de kiesgroep Institutional Banking vacant.
Functions raad
Er wordt gekozen volgens het personenstelsel. Er zijn 9 zetels vacant. Er zijn geen kiesgroepen.
Innovation & Technology raad
Er wordt gekozen volgens het personenstelsel. Er zijn 11 zetels vacant. Er zijn geen kiesgroepen.

Waar moet je aan voldoen?
In de bijlage vind je een profiel zoals dat door de medezeggenschap is opgesteld. Het is niet bedoeld als selectiecriterium maar als hulpmiddel om jou de juiste keuze te laten maken. Je moet op 11 maart 2021, als de verkiezingen worden gehouden, tenminste 1 jaar in dienst zijn van de bank; voor externe medewerkers geldt dat zij dan tenminste 2 jaar werkzaam moeten zijn voor de bank.
Naast de gevraagde interesses en competenties uit het profiel verwacht CNV Vakmensen van je dat jij het CNV een warm hart toedraagt en open staat voor samenwerking (waar dat nodig en gewenst is) met de andere vakbondsvertegenwoordigers binnen ABN AMRO, zoals de vakbondsbestuurder en de kaderleden. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid maar allen met als eenzelfde doel, nl. het tot hun recht laten komen van de medewerkers van ABN AMRO.

Wat heb je aan het werk binnen de medezeggenschap?
Dát kun je misschien het best vragen aan één van de collega's die nú in een raad zit. Onze ervaring is dat medewerkers de medezeggenschapsperiode als een verrijking ervaren van hun loopbaan bij het bedrijf. Je bent in de gelegenheid om meer dan normaal een kijkje achter de schermen te nemen en je kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid van de bank. Je leert strategisch denken en handelen, je leert onderhandelen en te communiceren met je collega's die jou immers gekozen hebben. Als lid van CNV Vakmensen kun je altijd terugvallen op de expertise van de bond over allerlei onderwerpen; je hoeft het niet alleen te doen.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LEES VERDER OP DE ACHTERZIJDE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vragen/informatie

Mocht je vragen hebben, laat het me weten via a.bulsink@cnvvakmensen.nl Wil je dat we je helpen bij de verkiezingen door bijvoorbeeld ondersteunend campagnemateriaal (kan ook digitaal) beschikbaar te stellen? Ook dan kun je mij mailen.
Voor nu is het eerst belangrijk dat jij laat weten of je kandidaat wilt zijn namens CNV Vakmensen.

Laat je interesse blijken door de bereidverklaring (met NAW-gegevens, geboortedatum en corporate ID) in te vullen, te ondertekenen en aan ons terug te sturen vóór 15 januari 2021,  liefst per email: secretariaat@cnvvakmensen.nl
Per post kan ook: CNV Vakmensen, t.a.v. secretariaat Collectief, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Downloads