Al het nieuws

Start pensioenstudie ABN AMRO, CNV Vakmensen participeert

Dit is een gezamenlijk bericht van alle betrokken partijen, waaronder jouw vakorganisatie CNV Vakmensen. Er wordt veel over gezegd en geschreven: Het pensioenstelsel in Nederland zal de komende jaren grondig worden verbouwd. Wat betekent dat voor het pensioen voor de (oud) medewerkers van ABN AMRO?

Wat betekenen de afspraken in het pensioenakkoord voor mijn pensioen?
Hoe graag we dat ook willen, dat is nu nog niet te zeggen. Een wetsvoorstel is nog in de maak. Wat we wel weten is dat we de komende jaren veel belangrijke keuzes moeten maken (en dat er veel partijen een rol hierin hebben). Uiterlijk 1 januari 2026 moeten we overstappen naar het nieuwe stelsel. Om dat te halen liggen er op onderwerpen eerdere kritische deadlines. Dat is voor ons reden om nu al te starten met het proces. 

Nadenken over wijzigingen in de pensioenregeling voor ABN AMRO, hoe doen we dat?

We zijn begonnen met een gezamenlijke Pensioenstudie. Doel van deze studie is om de benodigde kennis te verkrijgen en vooral ook met elkaar te delen. We doen deze studie met alle partijen die betrokken zijn bij het pensioen van de (oud) medewerkers van ABN AMRO. Dat zijn:
* ABN AMRO
* Vakorganisaties: CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie, Our Next Move
* De belangenvereniging post actieven ABN AMRO: BPAA
* De raad van medewerkers van ABN AMRO
* ABN AMRO Pensioenfonds: Bestuur en Verantwoordingsorgaan

Waar gaan we op in tijdens de pensioenstudie?
Dat zijn vragen als:
* Welke pensioenregelingen zijn straks mogelijk?
* Hoe ga je om met wat nu al aan pensioen is opgebouwd?
* Welke keuzes moeten wanneer gemaakt worden?
* Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe is de afhankelijkheid van elkaar?

Belangrijk
In de pensioenstudie worden geen besluiten genomen. Medio februari 2021 sluiten we deze fase af. We kijken ondertussen ook hoe we het proces daarna met elkaar gaan doorlopen.

Meer informatie op de website van het pensioenfonds
Wil je nu al meer weten over de veranderingen in het pensioenstelsel. Ga dan naar:  https://www.abnamropensioenfonds.nl/actueel/nieuws

Rol CNV Vakmensen
Namens CNV Vakmensen zijn kaderleden Erik van der Hoven en Wim Janse bij de studie betrokken, evenals bestuurder Aletta Bulsink.
Dit was een eerste bericht over de gevolgen van het pensioenakkoord voor de pensioenregeling bij de bank. We zullen je steeds zo snel en goed mogelijk blijven informeren.

Voor nu
Goede feestdagen en vooral een nieuw jaar waarin we hopen op het vaccin, waardoor we elkaar weer écht kunnen ontmoeten. Tot die tijd, houd vol, blijf gezond en alle goeds!

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl