Resultaat van onderhandelingen cao en sociaal plan ABN AMRO

Een lang en intensief onderhandelingstraject over cao en sociaal plan heeft vannacht, nog net op 25 november, geleid tot een resultaat van onderhandelingen. Hieronder leggen we de inhoud hiervan aan je voor. We zijn blij dat het sociaal plan vrijwel geheel is verlengd met 3 jaar. Over de arbeidsvoorwaarden cao zijn we niet op alle vlakken tevreden, maar hebben we moeten constateren dat dit voor nu het maximaal haalbare is.

Eerst maar even het sociaal plan

Het sociaal plan wordt zo goed als ongewijzigd verlengd voor 3 jaar. Hiermee is er de zekerheid van een goed vangnet voor degenen die tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 boventallig worden.
De enige wijziging ten opzichte van het huidige sociaal plan (2020-2021) is het feit dat het hoofdstuk over wijziging standplaats (hoofdstuk 7 sociaal plan) niet van toepassing is op de verplaatsingen die plaats vinden als gevolg van de verbouwing van de Foppingadreef.
Op dit punt zijn we zéker tevreden.

De arbeidsvoorwaarden cao

Lang hebben we gesproken over de andere arbeidsvoorwaarden en dan met name over het loon.
Eerst maar wat er o.a. ligt:

 • een cao met een looptijd van 6 maanden
 • een netto uitkering/internetvergoeding van 400 euro over 2021 (bedrag dat maximaal fiscaal mogelijk is)
 • in april een eenmalige bruto-uitkering van 400 euro (voor iedereen, niet afhankelijk van de hoogte van je salaris)
 • een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag vanaf 1 januari 2022
 • een internetvergoeding van 25 euro netto per maand vanaf 1 januari 2022
 • er zijn afspraken gemaakt over rouwverlof. Het gaat hierbij vooral om bewustwording en aandacht voor de rouwende medewerker/collega
 • Regeling Vervroegd Uittreden vanaf 1 januari 2022, zoals in pensioenakkoord geregeld. Dus voor degene die maximaal 3 jaar voor AOW-datum zit. Uitkering bruto 1847,00 euro per maand. Laatste instapmogelijkheid 31 december 2025. Als je gebruik wilt maken van de RVU, dan is dat niet in combinatie met andere regelingen (zie ook tekst van resultaat zoals in bijlage meegestuurd)
 • Krijgen jij en je partner een kind, dan krijg je vanaf 1 augustus 2022 naast bestaande verlofvormen gedurende 4 weken 100% doorbetaald ouderschapsverlof, als je dit opneemt binnen het eerste levensjaar van je kind
 • het persoonlijk opleidingsbudget wordt in 2022 eenmalig met 500 euro verhoogd
 • in 2022 starten we een pilot m.b.t de feestdagen. Ben je liever vrij op een andere dag dan de huidige feestdagen dan kun je aangeven dat je liever op 1 of 2 van die dagen werkt. Vervolgens kun je de vrijgekomen tijd gebruiken om op een voor jou belangrijke (in het kader van religie of levensovertuiging) feestdag vrij te nemen. Je kunt hierover meer lezen in de tekst in de bijlage
 • de afspraken over werkdrukonderzoek, verhouding vast-flex, aan te nemen medewerkers met een beperking en statushouders worden gecontinueerd.

Onze mening

Tot onze teleurstelling is het niet gelukt om een structurele loonsverhoging voor jullie af te spreken. De eenmalige vergoeding van 400 euro bruto is een kleine pleister op de wonde, maar de realiteit is dat dit het is. Meer zit er nu niet in. Op dit punt komen we dan ook met pijn in de buik naar jullie toe.
We zijn blij voor de collega's die uitzien naar de RVU, dat zij daarvan nu gebruik kunnen maken. Overigens geldt daarvoor dat je dat 3 maanden vantevoren aan moet vragen (eeder stond hier nog 6 maanden voor).
Ook is het op de valreep dan toch nog gelukt om een eenmalige uitkering over de afgelopen periode waarin jullie al zo lang thuis werkten, af te spreken. Zoals gezegd het gaat om een bedrag van 400 euro netto. Het is de bedoeling dat deze in december wordt uitgekeerd.
Ook is het goed dat er nu dan ook eindelijk bij ABN AMRO vanaf 1 januari 2022 een thuiswerk- en internetvergoeding gaat gelden. We weten dat deze bedragen geen volledige compensatie van de gemaakte kosten zijn, maar het is in ieder geval een tegemoetkoming en het gaat om de maximale bedragen die fiscaal netto mogen worden uitgekeerd.

We snappen het als je je verbaast over de korte duur van de cao. Dat heeft alles te maken met het feit dat er op dit moment geen structurele loonsverhoging in zit. Natuurlijk hebben we geen garantie dat die er wél is als we in gesprek gaan over de cao na 1 juli 2022, maar de korte looptijd biedt op dat gebied meer kansen dan geen of een lange cao.

Jouw mening

Het woord is nu aan jou. Via het stemformulier kun je je uitspreken over de afspraken rondom sociaal plan en cao. Let op: we vragen je stem over het sociaal plan en we vragen je stem over de cao.
Je kunt stemmen tot en met 10 december 2021 12 uur. Klik hier om digitaal jouw stemmen uit te brengen.

Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je de stemming vinden op de website: www.cnvvakmensen.nl/abnamro 

Heb je vragen, stuur mij dan een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Ad de Jong, Carel Deden, Elvira van Koert, Erik van der Hoven, Kirsten Westerhoven
en Aletta Bulsink, onderhandelaar
E  a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 20 47 18 88

Downloads