Laatste nieuws Cao ABN AMRO

De cao en het sociaal plan (2020/2021) zijn nu eindelijk definitief. Hoe zit het met de uitvoerbaarheid van de pensioenafspraak? Lees er alles over in onze nieuwsbrief.

De nieuwe cao is nu echt rond!
Het heeft even geduurd, maar gelukkig kunnen we jullie nu melden dat de cao helemaal rond is. De bank en het ABN AMRO Pensioenfonds hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling. Deze pensioenregeling is onderdeel van de nieuwe cao en daarom konden de cao afspraken pas gaan gelden als ook de gesprekken met het pensioenfonds zijn afgerond. Dat is nu het geval en dat betekent dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao en het nieuwe sociaal plan voor 2020 en 2021 vanaf 1 januari a.s. definitief ingaan. Daarmee gaat de loonverhoging gelden, krijgen de medewerkers de extra vakantiedagen en kan iedereen gebruik gaan maken van de B4B-days. Uiteraard gaan nu ook de nieuwe pensioenafspraken gelden. Download hier de infographic over het resultaat -> of bekijk deze in de bijlage.

Conclusie ABN AMRO Pensioenfonds: uitvoerbaarheid en opbouwpercentage
Het ABN AMRO Pensioenfonds moest daarvoor eerst toetsen of de cao afspraken uitvoerbaar zijn en gelukkig is het pensioenfonds van mening dat de door cao partijen afgesproken nieuwe pensioenregeling inderdaad uitvoerbaar is. Ook heeft het fonds het opbouwpercentage voor 2020 inmiddels vastgesteld op de beoogde 1,875%. Het is natuurlijk heel erg mooi dat we in 2020 nog de volledige opbouw halen. De afgesproken premie reserve helpt daar wel bij. Als de rente zo laag blijft als nu, dan is de verwachting dat het opbouwpercentage 2020-2024 gemiddeld uitkomt op 1,7%, dat is circa 10% lager dan beoogd.
Aan de hand van 6 vragen leggen we op jeachterban.nl/abn-amro/ uit hoe het precies zit. Staat jouw vraag er niet tussen? Laat hem onder de Q&A achter dan krijg je zo snel mogelijk antwoord. Ga naar de Q&A op Je Achterban -> Uiteraard volgt er in de komende periode meer toelichting vanuit het pensioenfonds over de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling. Bank, bonden en pensioenfonds gaan ook samen aan de slag om meer uitleg te geven over jullie pensioenregeling, dus houdt de informatie in de gaten en als je vragen hebt, laat het dan zeker weten.

Cao teksten ook bijna klaar
De teksten voor de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan zijn ook klaar. De laatste hand aan de teksten en opmaak wordt nu gelegd, waarna we de definitieve teksten z.s.m. zullen verspreiden via cnvvakmensen.nl, Je Achterban en CNV-nieuwsbrief en uiteraard ook via het intranet van de bank.

Agenda 2020
In het nieuwe jaar staan er alweer veel onderwerpen op de agenda:
- New job model: jullie werkgever is heel actief bezig met het herschrijven en opschonen van het functiehuis. De verwachting is dat dit medio 2020 klaar is. Wij gaan als bonden nog met het functiewaarderingsteam in gesprek, zodat wij ook goed van alle ins en outs van het nieuwe model op de hoogte zijn. Uiteraard gaan we ook kritisch kijken of deze wijzigingen geen invloed hebben op de cao en sociaal plan afspraken.
- Mediation: mocht je als medewerker in een conflictsituatie terecht komen dan staat er bij ABN AMRO nu een nieuwe optie voor je open. Uiteraard kun je altijd een beroep doen op de vertrouwenspersoon en is een gang naar de geschillencommissie in de cao vastgelegd. Maar medewerkers en leidinggevenden kunnen nu ook gebruik maken van mediation. Via deze mogelijkheid, vraag je aan een onafhankelijke bemiddelaar hulp om het geschil op te lossen. Voordeel is dat dit snel kan en dat het doel is om een oplossing te vinden, waar beide partijen tevreden mee zijn. Mocht dit niet lukken dan staan alle andere rechtsmiddelen, zoals de geschillencommissie, of uiteindelijk zelfs de rechter, nog steeds open. Het gaat dus echt om een extra faciliteit.
- Uitwerking afspraken uit het onderhandelingsresultaat: hiervoor gaan bank en bonden actief in werkgroepen aan de slag om alle thema’s op te pakken. Daar waar mogelijk zullen ook medewerkers betrokken worden om tot een goede invulling te komen. Jullie horen hier snel meer van!

Nieuwe vakbondsbestuurder: Aletta Bulsink
Na ruim 10 jaar ga ik het ABN AMRO-stokje overdragen aan collega Aletta Bulsink. Aletta is een zeer ervaren CNV-collega, waardoor ik dit met veel plezier en een gerust hart doe. Ik heb echt met heel veel enthousiasme jullie belangen behartigd. Ik vind ABN AMRO een mooie bank en ik ben er trots op dat ik hier de afgelopen tien jaar deel van uit heb mogen maken. Natuurlijk hebben we ook de nodige problemen aan de orde gesteld en loopt lang niet alles op rolletjes, maar het staat vast dat het een bijzonder bedrijf is mét hele fijne, goede en lieve medewerkers. Ik ga jullie zeker missen!
Jullie kunnen Aletta bereiken via a.bulsink@cnvvakmensen.nl of 06 2047 1888. In het nieuwe jaar stelt ze zich zeker nog persoonlijk aan jullie voor.

Vragen/opmerkingen
Hebben jullie vragen of willen jullie meedenken, laat het dan zeker weten! Langs deze weg wens ik iedereen alvast fijne feestdagen toe en een mooi 2020!
Graag tot ziens en hartelijke groet,

Sandra Hendriks-Sneijder, sectorbestuurder 
E s.hendriks@cnvvakmensen.nl / M 06 1053 9520

Downloads