Cao-overleg ABN AMRO: de zoektocht continues

Op 4 maart hebben CNV Vakmensen en de andere bonden opnieuw gesproken met de bank over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief een korte update.

Tijdens het gesprek van 4 maart hebben we uitgebreid verslag gedaan van de commentaren van jou en je collega's op het loonbod van de bank.
Op basis van de gesprekken in de ochtend hebben de bonden gezamenlijk besloten dat we vooralsnog het gesprek met de bank voortzetten. We kunnen op dit moment nog niet in details treden en zijn er helaas ook nog niet, maar in gesprek blijven is wel een belangrijke stap. 
 
Eerst hebben we uitgebreid stil gestaan bij onze wens voor een nette loonsverhoging. Daarna wilden alle bonden het gesprek voeren over de aanvulling bij ziekte (in de cao staat nu dat je als je langere tijd ziek bent, na 6 maanden ziekte een inkomensterugval hebt van 20%; wij willen dat je je in het eerste jaar dat je ziek bent niet over je inkomen druk zou moeten maken) en een 80-90-100-regeling. Tot en met 31 december 2025 kunnen mensen die daarvoor in aanmerking komen (geboren zijn voor 1 oktober 1961) gebruik maken van de RVU. We weten nog niet of de RVU-regeling daarna blijft bestaan, maar ook is RVU niet voor iedereen een interessante maatregel. Daarom is het voorstel dat oudere medewerkers gebruik kunnen maken van een 80-90-100-regeling. Dit houdt in dat je 80% werkt, dat je daarvoor 90% loon krijgt en dat de pensioenopbouw wordt voortgezet alsof je normaal werkt.

We hoopten op deze voorstellen al enigszins inhoudelijk van gedachten te kunnen wisselen, maar helaas lukte dat de bank nog niet.
 
Op 12 maart wordt er gesproken over de pensioenregeling. Op 25 en 26 maart praten we verder over de voorstellen die de vakbonden hebben gedaan.

Cao-online

In de tussentijd kun je het cao-traject online volgen en bij alle stappen jouw vragen stellen of reageren op dit nieuws of andere cao gerelateerde zaken, Ga naar jouw cao-pagina

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06- 204 71 888
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error