Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Ruimte voor individuele wensen en behoeften
Diensten

Anders-actieven

De anders-actievenraad van CNV Vakmensen behartigt de belangen van CNV-leden met een uitkering: WW’ers, WIA’ers, IVA’ers, WAO’ers, leden in de bijstand en nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden.

De raad heeft twee zetels in de bondsraad. Dat is het hoogste orgaan van CNV Vakmensen dat besluiten neemt over het beleid van de vakbond. De anders-actievenraad denkt, praat en besluit dus mee over de koers van CNV Vakmensen. Daarnaast is de raad betrokken bij activiteiten voor leden met een uitkering, zoals de Open Coffees en themadagen.

Cor Boeren is voorzitter van de anders-actievenraad. ‘Met veel enthousiasme en gedrevenheid zetten we met een mooie groep vrijwilligers de anders-actieven zo goed mogelijk op de kaart. Binnen het CNV en daarbuiten.’

Thema’s anders-actievenraad

De anders actievenraad is een sectoroverstijgende raad, net als de seniorenraad. Dat betekent dat de raad de belangen van alle leden van CNV Vakmensen behartigt. Van chauffeurs tot bankpersoneel tot duikers tot architecten en lassers. Thema’s van de raad op dit moment zijn:

 • pensioenopbouw tijdens uitkeringsperiode
 • scholingsmogelijkheden tijdens de uitkering
 • belastingstelsel en toeslagen

‘Ik kan hier mezelf zijn en er is altijd een luisterend oor. Ik voel me welkom.’ Frouke (29)

‘Tijdens een Open Coffee kon ik mijn frustratie vanwege alle afwijzingen omzetten in iets positiefs: ik kreeg er nieuwe ideeën en heel praktische informatie over voor mezelf beginnen.’

‘Ik was stilgevallen. Moedeloos. Voelde me zò langs de zijlijn staan. En vooral ook: alleen. Op een Open Coffee ochtend kwam mijn levenslust weer terug toen ik hoorde van collega’s die een andere weg waren ingeslagen. Ik ben me gaan oriënteren op een nieuwe weg. Met een interim-klus als resultaat!’

Aantal lage inkomens nergens zo groot als onder bijna-pensionado's

CNV Vakmensen pleit ervoor dat ook oudere werknemers weer een plek krijgen onder de werkenden. Zodat hun vaardigheden, al dan niet bijgeschoold, maximaal worden benut. Daarom creëren wij in steeds meer cao's prominent scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Helaas zien ook wij dat oudere werklozen steeds maar op de stapel 'ongeschikt/te duur' terechtkomen. Onterecht, aangezien oudere werknemers veel ervaring meebrengen. Bovendien zijn er allerlei stimulerings- en ondersteuningsmaatregelen in de loonvorming van oudere werknemers.

Zij die steeds misgrijpen op de banenmarkt komen terecht in uitkeringen die soms ronduit marginaal zijn, omdat ze zijn gebaseerd op wettelijk bepaalde afgeleiden van het laatste genoten loon. Die percentages bepaalt de Tweede Kamer en niet de vakbond.

Lees ook dit artikel uit de Volkskrant

Leden anders-actievenraad

 • Cor Boeren (voorzitter, lid AARA*)
 • Frans Boer (plv voorzitter)
 • Gerard Pruijn (plv secretaris)
 • Maria Baltag
 • Sietse Bonnema (bondsraad)
 • Imed Ferjani
 • Paul Gebhard
 • Johan te Grotenhuis (lid AARA*)
 • Coby Horlings-Luiting
 • Hans van Huijstee
 • Jos Jacobs
 • Jannes Marinus (plv bondsraad)
 • Jack van der Meij (lid AARA*)
 • Willem Oranje
 • Anne Ottens
 • Marc Poelhuis (plv lid AARA*)
 • Marja van Ravenzwaaij (lid AARA*)
 • Mark Rijken (bondsraad)
 • Johan Schoorstra
 • Mans Sterk
 • Els Verboon
 • Egbert Vlug (plv bondsraad)
 • Dieuwke de Vries (plv lid AARA*)

*Anders Actieven Adviesraad CNV Vakcentrale


Activiteiten