Al het nieuws

Werkgevers Contactcenters leggen eindbod neer

Jullie werkgevers hebben een eindbod neergelegd voor de cao-onderhandeling. Ik wil met jullie in gesprek over dit eindbod. Wat er nu ligt, vind ik zelf te mager en onvoldoende concreet. Daarom organiseer ik Teams-bijeenkomsten waar jij en al je collega's (lid of geen lid) aan mee kunnen doen. Laat jouw mening horen. Ook wil ik weten of jullie bereid zijn werkgevers onder druk te zetten op een of andere manier. Met praten gaat het niet snel genoeg.

Werkgevers contactcenters leggen eindbod neer

Na een groot aantal overleggen, waarbij we vanuit vakbonden geprobeerd hebben voor jullie het beste eruit te halen, hebben werkgevers nu een eindbod neergelegd.
Om eerlijk te zijn ben ik er niet zo enthousiast hierover. Essentiële zaken waarmee jullie mij de onderhandelingen ingestuurd hebben, zitten er niet in. Het lijkt mij goed dat we hierover met elkaar in gesprek gaan. Daarom organiseer ik Teams-bijeenkomsten waar je vragen kunt stellen. Ook wil ik weten wat jullie ideeën zijn om werkgevers te laten weten dat jullie arbeidsvoorwaarden ouderwets zijn.

Digitale bijeenkomsten

  • Woensdag 3 maart 2022 tussen 12.00-13.00 uur een lunchbijeenkomst;
  • Woensdag 3 maart 2022 om 19.30 uur een avondbijeenkomst;
  • Donderdag 4 maart 2022 van 09.00-10.00 uur een ochtendbijeenkomst;
  • Donderdag 4 maart 2022 om 20.00 uur een avondbijeenkomst.

Door de tijden te spreiden, hoop ik dat je tijd hebt om mee te komen praten. Het is via MS Teams. Wil je meedoen? Stuur mij dan een mailtje r.mol@cnvvakmensen.nl (onderwerp: eindbod overleg), dan stuur ik jou een mail met de uitnodigingen.

Uitleg: loonsverhoging voor iedereen

De inflatie is torenhoog, 6,4% in januari en daarmee kunnen jullie voor je geld steeds minder kopen. Alles wordt duurder. Dat is een serieus probleem. De werkgevers blijven bij een loonsverhoging via de route van het JMS-model.

Het JMS-model kent, als je op het JMS-model beloond wordt, twee momenten van een loonsverhoging. In januari en in juli. Dan verhoogt de minister het minimumloon. Werkgevers verhogen het JMS-model met een half procent. Als jij op het JMS-model beloond wordt, kreeg je in januari 2022 er al 1,44% erbij en met het half procent dat werkgevers bieden, zit je dan bijna op 2%. Maar dat geldt niet voor iedereen en dat is een probleem. Dat betekent dat als jij meer dan de beloning voor junior, medior, senior verdient, je geen of geen volledige loonsverhoging krijgt.

Als voorbeeld:
Verdien jij nu meer dan 10,76 euro (bijvoorbeeld 11, 12 of 13 euro), dan krijg je met dit voorstel nu geen verhoging uit het JMS-model. Verdien je bijvoorbeeld 10 of 11 euro per uur, dan krijg je straks 10,16 per uur.

Werkgevers zeggen tegen ons dat de loonsverhoging voor degenen die meer verdienen uit de PA (persoonlijke beoordeling) moet komen. Of uit een promotie naar medior of senior. Dat PA-percentage is ietwat verhoogd. Maar het probleem van de PA-verhoging is dat dit afhankelijk is van jouw prestatie en dat het maar 1x per jaar is, meestal aan het einde van het jaar. En van velen van jullie hoor ik dat je die verhoging niet of heel laat krijgt of dat die verhoging heel mager is.

Verder vinden wij principieel dat een PA-verhoging of promotie naar medior of senior bedoeld is om uiting te geven aan jouw groei in je werk en goede prestaties.

Ook rekenen werkgevers in hun eindbod (zie bijlage) met hun voorbeelden vanaf 2021 en komen met een loonstijging sinds 2021 van 3%. Echter van die 3% heb je al 2,5% gehad via de wettelijke minimumloonsverhogingen. Wij rekenen vanaf 1 januari 2022. Dat loon heb jij nu en dat is bepalend, wat daarbij komt nu, is een verhoging en dat zal in het voorstel van werkgever 0,5% zijn. Dat vind ik te mager voor jullie. Alles wordt duurder.

Cao voor iedereen

Ook principieel onjuist vinden wij dat de cao alleen voor agents geldt. Werkgevers willen in 2023 een onderzoek doen of misschien de teamleiders of supervisors onder de cao gaan vallen. Dit is niet duidelijk.
Wij willen dat de cao zo snel mogelijk voor zoveel mogelijk collega’s van jou gaat gelden. Een eerste stap wilden we dit jaar maken. De cao is er voor iedereen binnen een bedrijf, iedereen draagt bij aan het succes van het bedrijf.

Pensioen

Werkgevers willen een pensioen, dat juichen wij toe en dat zou een belangrijke mijlpaal zijn. Echter dat is het enige wat werkgevers vertellen over het pensioen. Hoeveel premie? Over welk deel bouw je pensioen op? Daar doen ze geen uitspraken over. Hier kunnen wij dus niet mee akkoord gaan. Wij willen bovendien een pensioen waar jullie echt inspraak in hebben, het gaat tenslotte om jullie oudedagsvoorziening.

Thuiswerkvergoeding

Goed nieuws is de thuiswerkvergoeding die gaat naar 2 euro en als je je eigen laptop hebt, krijg je ook nog 50 cent daarvoor. Dat vinden wij een prima vergoeding. Echter werkgevers koppelen daaraan dat er verder geen afspraken voor thuiswerken gemaakt worden. Vanuit die 2 euro moet je dus ook zorgen dat jouw werkplek Arbotechnisch in orde is dat vinden wij te ver gaan. De thuiswerkvergoeding is het enige punt wat wij toejuichen. Maar dat is helaas onvoldoende om jullie te adviseren om voor de cao te stemmen.

Werktijd

Het probleem bij de werktijd is dat velen van jullie aangeven dat je 10-30 minuten voordat je daadwerkelijk gaat werken, al klaar moet zitten of in moet loggen om op tijd te gaan bellen. Wij vinden dat die inlogtijd en voorbereidingstijd ook betaald moet worden. Die toezegging doen werkgevers niet.

Wat nu?

Wij horen van sommige leden, beter iets dan niets? Anderen wijzen het resoluut af omdat het te mager is. Daarom wil ik met jullie in gesprek. Wat vinden jullie van dit eindbod van werkgevers.

Het eindbod is bijgevoegd en je kunt het nalezen. Lees het wel goed en realiseer je dat je sommige zaken al hebt gekregen van werkgevers, zo lijkt de 3% veel, maar 2,5% heb je al gekregen sinds 1 januari 2021. En de 3% geldt alleen voor degenen die op het JMS-model zitten. Zit je erboven dan krijg je geen of minder verhoging vanuit het JMS-model. Feitelijk wat ze nu meer bieden dan je al hebt, is 0,5% en een ietwat hoger PA-percentage zodat je een hoger percentage in je PA kunt krijgen. Het is een ingewikkeld systeem en ik kan mij voorstellen dat je vragen hebt.

In de bijeenkomsten kun je mij vragen stellen en zal ik toelichting geven.

Daarna zal ik in overleg met de expertgroep van CNV-leden die in de contactcenters werken, een stemming uitschrijven. Dan kunnen jullie stemmen. Hiervoor krijg je nog een aparte uitnodiging.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina op onze website kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina. Voor overige vragen? Mail naar Roderik Mol: r.mol@cnvvakmensen.nl.

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 4718 90 
E  r.mol@cnvvakmensen.nl

 

Downloads