Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kaaspakhuizen - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Kaaspakhuisbedrijf

Eind mei is er eindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Kaaspakhuisbedrijf. Dit nadat de onderhandelingen maanden muurvast hebben gezeten. Het resultaat ziet er als volgt uit:

Looptijd en loon
Een 2-jarige cao met een structurele loonstijging van 1,5% per 1 juli 2017 en weer een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2018. Daarbij zal er op 1 juli 2017 een éénmalige uitkering verstrekt worden van € 225,- ter compensatie dat de loonstijging niet ingaat aan het begin van dit jaar. Parttimers naar rato.

Duurzame inzetbaarheid
Gelukkig hebben de werkgevers uiteindelijk hun voorstel om de toeslagen van verschillende uren te schrappen ingetrokken. Afgesproken daarbij is dat de problematiek rondom de toeslagen onderdeel zal vormen van een onderzoekstraject rondom duurzame inzetbaarheid. Afspraak is dat dit niet tot verslechteringen mag leiden, budgetneutraal noemen we dat.

Plus/min-uren
De plus- en minurenregeling houdt op te bestaan. Daarvoor in de plaats komt een jaarurennorm waarin de werknemer op jaarbasis gemiddeld 36 uur per week ingeroosterd mag worden. Er moet met instemming van de OR of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) een rooster worden opgesteld, dat is wettelijk verplicht.

In de bijlage staat de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat, inclusief de tekst van de onderzoeksopdracht.

Goed resultaat
CNV Vakmensen vindt het een goed resultaat. De voorgestelde verslechteringen van de verschillende toeslagen gaan immers niet door. Ook de afgesproken loonsverhogingen met daarbij de eenmalige uitkering, liggen in lijn wat elders in cao land wordt afgesproken.

U kunt tot vrijdag 16 juni 2017 uw stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Dat kunt u doen door het stemformulier te e-mailen naar l.bons@cnvvakmensen.nl. Per post is ook mogelijk, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde postadres.

Leo Bons
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 92
E: l.bons@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid