Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kaaspakhuizen - Nieuws

Constructief overleg Cao-Kaaspakhuisbedrijf

Op 18 juni hebben we met werkgevers overleg gevoerd over het eerder bereikte principeakkoord voor de nieuwe CAO PKP en de ontstane impasse als het gaat om de pensioenregeling (zie onze vorige nieuwsbrief).

Dit overleg heeft geleid tot de volgende afspraken:

  • Het eerder bereikte principeakkoord blijft in stand, met daarbij de kanttekening zoals onderstaand aangegeven.
  • We gaan er vanuit dat het opgebouwde pensioen en het in de toekomst nog op te bouwen pensioen kan worden ondergebracht bij het pensioenfonds PGB.
  • We gaan als cao-partijen nog afspreken hoe we de afgesproken 0,5% voor het verbeteren van de pensioenregeling gaan invullen. Dat kan op een aantal manieren, die zijn we nu aan het verkennen. Zodra we daar uit zijn zullen we jullie laten weten wat we afgesproken hebben.

 Kanttekening
Zoals we jullie eerder hebben laten weten vinden we het als vakbonden erg belangrijk dat de in het verleden opgebouwde pensioenen en de nog op te bouwen pensioenen worden ondergebracht bij een en hetzelfde pensioenfonds. Omdat het nog niet 100% zeker is dat de opgebouwde pensioenen en de nog op te bouwen pensioenen naar pensioenfonds PGB kunnen, hebben we ook afgesproken wat te doen met de gemaakte afspraken voor het jaar 2020.
In dat geval zullen we de afspraken zoals gemaakt voor het jaar 2020 opnieuw gaan bekijken. De hiervoor afgesproken ruimte van 3,25% blijft daarbij in stand. 

Uitvoering loonsverhoging
De afspraak zoals gemaakt voor het jaar 2019, betreffende de loonsverhoging van 2,50% en de eenmalige uitkering 350 euro wordt uitgevoerd in juli 2019.
We houden jullie op de hoogte.

Mede namens Ron Vos, FNV

Leo Bons,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1992
E. l.bons@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid