Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Veranderingen Declaratieverwerking Menzis

Afgelopen week is CNV Vakmensen door Menzis geïnformeerd over de voorgenomen veranderingen op de afdeling Declaratieverwerking. Hierdoor zal de werkgelegenheid bij Declaratieverwerking in Wageningen afnemen. Op dit moment heeft de ondernemingsraad de adviesaanvraag in behandeling.

Koers 2020
Met het strategieplan ‘Menzis 2020’ wil Menzis uiterlijk in 2020 de beste zorgverzekeraar zijn met een marktconforme beheerskosten per verzekerde. Om dit te realiseren is er binnen K&O in het voorjaar het plan ‘Koers 2020’ ontwikkeld. De eerste grote veranderingen waren merkbaar op de afdeling Service. Nu gaan er ook veranderingen plaatsvinden op de afdeling Declaratieverwerking.

Veranderingen Declaratieverwerking
Menzis heeft ons geïnformeerd dat het werk binnen Declaratieverwerking in Wageningen op korte termijn zal afnemen. De afname van werk wordt veroorzaakt door:

  • beëindiging van het contract met COA, waardoor werkzaamheden binnen Declaratieverwerking ten behoeve van de Regeling Zorg Asielzoekers geleidelijk afnemen;
  • verdere automatisering van nu nog handmatige processen;
  • efficiëntere indeling van telefonie-werkzaamheden in Wageningen;
  • afspraken die gemaakt zijn waardoor zorgaanbieders op een elektronische wijze rechtstreeks bij Menzis kunnen declareren.

Deze veranderingen zullen tot gevolg hebben dat de werkzaamheden bij Declaratieverwerking in Wageningen verminderd zal worden. De verwachting is dat hierdoor 15,5 fte boventallig zullen gaan worden.

Declaratieverwerking 2018
Voorts heeft Menzis ons geïnformeerd dat er verder verkend zal worden van de mogelijkheden tot automatisering van werkzaamheden. CNV Vakmensen zal dit proces blijven volgen. Ook zullen we Menzis vragen om ons structureel bij te praten over de verdere ontwikkelingen.

Vragen?
Word jij geraakt door de veranderingen bij Declaratieverwerking of heb je vragen, laat het mij dan weten. Mijn contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief. Ook vragen en opmerkingen over andere zaken, zijn uiteraard van harte welkom!

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl


 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid