Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stand van zaken De Friesland

De afgelopen dagen is er veel in de pers geschreven over De Friesland. “De fusie was overbodig”, “de zelfstandigheid is te snel opgegeven” en "waarom is Achmea niet bijgesprongen?". Allemaal uitspraken van ex-bestuurders. Wij hebben uit jullie reacties gemerkt dat dit veel vragen oproept.

De afgelopen maanden hebben wij ook allemaal vragen gesteld aan jullie werkgever en Achmea. Als vakbonden maken wij ons al veel langer zorgen om jullie werkgelegenheid. Zo hebben voor de zomer al brieven geschreven naar de Raad van Bestuur Achmea waarin wij onze zorgen met betrekking tot de werkgelegenheid uitten. We blijven ons inspannen! Waar zijn wij als vakbonden namens jullie mee bezig?  

Overleg Ondernemingsraad

De laatste weken hebben vakbonden intensief contact gehad met onder andere de OR over de ontstane situatie bij De Friesland en FBTO. Vakbonden steunen de OR in deze en zullen de OR waar nodig bijstaan. 

Overleg Achmea

De vakbonden hebben verschillende keren gesproken met jullie directie en met de heer Konterman van Achmea over het voorgenomen besluit. De financiële mannen van De Friesland en Zilveren Kruis hebben ons uitgebreide uitleg gegeven over het hoe en waarom van de financiële/fiscale achtergronden van het voorgenomen besluit.

Standpunt voorgenomen besluit overgang Zilveren Kruis

De gekozen oplossing is volgens Achmea noodzakelijk. Achmea geeft ook aan dat de tijdsdruk zeer groot is omdat de noodzakelijke vergunningen tijdig aangevraagd moeten worden bij DNB.
Wij vragen ons af of er ook andere opties waren geweest of dat bestaande opties beter onderzocht hadden kunnen worden als er meer tijd genomen of geweest was. Volgens Achmea is er echter geen tijd, zijn er geen andere opties en is 1 januari de deadline.

Andere opties

Andere opties? Een andere optie zou zijn om geld van buiten de zorgverzekeringstak van het concern in te zetten. Die vraag hebben wij gesteld. Dat was toch het voordeel van onderdeel van een groot concern worden?
Daar is zo begrijpen wij niet voor gekozen in verband met nadelen of risico’s voor het concern. Wij begrijpen de techniek van de keuze, maar dat betekent niet dat wij denken dat dit het best besluit is voor jullie. Er is gekozen voor de oplossing die voor het concern Achmea het beste was, uit oogpunt van financiële en fiscale en andere risico’s.

Als vakbonden maken wij ons in eerste instantie druk over de werkgelegenheid en over jullie positie.

  • Of dit het beste is voor de mensen die bij de Friesland Zorgverzekeraar werken? Wij denken van niet. De versnelde samenvoeging levert risico’s op en degenen die straks eventueel hun baan kwijt raken hebben minder tijd gehad om zich voor te bereiden op ander werk.
  • Of dit het beste is voor de onderneming de Friesland Zorgverzekeraar vragen wij ons af. De Friesland wordt onderdeel van een groot geheel met een nog veel beperktere zelfstandigheid. Is een zelfstandig De Friesland niet beter? Wij denken van wel, de markt laat zien dat kleinere zelfstandige zorgverzekeraars bestaansrecht hebben. De OR zal dit verder beoordelen in haar advies.
  • Of dit het beste is voor de zorg in Friesland? Wij maken ons zorgen. Dit is echter een punt waar overheid en de zorg zich druk over moeten maken.

De ondernemingsraad zal de nut en noodzaak van deze voorgenomen samenvoeging beoordelen. Wij zullen zoveel mogelijk samenwerken met de ondernemingsraad en waar mogelijk ondersteunen.

Toezeggingen

Er zijn vanuit Achmea verschillende toezeggingen gedaan in de gesprekken, in de pers etc. Het gaat hier bijvoorbeeld over standplaats Leeuwarden, ICT of ander werk naar Leeuwarden halen, “Leeuwarden wordt geen verwerkingsfabriek of een groot call center”. Wat de toezeggingen betreft zullen wij als vakbonden, mocht het nodig zijn, ons op het standpunt stellen dat deze zaken schriftelijk bevestigd moeten worden. Dit is ingegeven door het feit dat wij van de zomer al meegemaakt hebben dat binnen een tijdspad van 3 weken de koers diametraal anders werd. 

Standpunt sociale leidraad

Wij vinden dat werknemers niet de dupe mogen worden van dit voorgenomen fiscaal/financieel/risico-gebaseerd besluit. De sociale leidraad blijft wat ons betreft onverkort gelden voor alle mensen die geraakt worden van dit voorgenomen besluit en de daaruit volgende besluiten.
We blijven het bizar vinden dat we hier praten over een gezonde zorgverzekeraar die in twee maanden tijd verandert in een zorgverzekeraar die met enige spoed overgenomen moet worden door Zilveren Kruis. Dat is voor risico van de werkgever.

Werknemers mogen niet de dupe worden

Onze stelling is dat medewerkers niet de dupe mogen worden van dit naar ons gevoel technocratisch besluit dat vooral fiscaal- boekhoudkundig gedreven is, de menselijke maat missen wij! Sterker nog, wij verwachten van een directie aansturing op het behouden van een structureel gezond bedrijf.

Mocht het voorgenomen besluit toch doorgezet worden dan denken wij aan garanties voor jullie banen. Het kan dan zijn dat we dan een beroep op jullie gaan doen! De vakbonden komen binnenkort bij jullie terug met een conclusie en; hoe nu verder. Wordt dus vervolgd! Heb je vragen of opmerkingen, bel of mail mij dan.

Roderik Mol,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 90
E R.mol@cnvvakmensen.nl

Je kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar jouw collega’s die nog geen lid zijn.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid