Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Zorgverzekeraars

Vorige week is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao Zorgverzekeraars. Het CNV legt dit resultaat aan jou voor. Jij kunt tot 4 januari 2016 hierover stemmen. Er zijn afspraken gemaakt over loon, looptijd, overwerk, 3e WW-jaar, Wet werk en zekerheid, hulp bij pensioen, sectorfonds en wat we de volgende keer gaan doen.

Wat is er afgesproken?

In het onderhandelingsresultaat is het volgende afgesproken:
 • Een looptijd van een jaar, van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016.
 • Een loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2016.
 • Voor wat betreft overwerk; als je ouder dan 55 jaar bent hoef je geen overwerk meer te verrichten (dat was 50 jaar) en overwerk krijg je vergoed in tijd of geld. Bij vergoeding in geld krijg je een toeslag.
 • De adviezen van de SER en de Stichting van de Arbeid over het 3e WW-jaar zullen in de looptijd van de cao hun beslag krijgen als er meer duidelijkheid is over de uitvoering.
 • Voor wat betreft de Wet werk en zekerheid hebben we het volgende afgesproken; nu staat er nog in de wet dat als je wachtgeld krijgt, je geen transitievergoeding mag krijgen. Die wettelijke bepaling stopt per 1 juli 2016. Daarom zetten wij deze afspraak in de cao.
 • Hulp bij pensioen; omdat pensioen ingewikkeld is geworden gaan ZN, CNV en de andere vakorganisaties en SBZ nadenken over hoe de voorlichting aan jou kan worden verbeterd.
 • Het sectorfonds Zorgverzekeraars (SFZ) zal nadrukkelijker aan de slag gaan. Begin 2016 wordt het project 'Werken aan leuk werk' gelanceerd. En tijdens de looptijd van de cao zal worden gezien of er op de thema’s Participatiewet, werkdruk, EVC en positie flexwerkers potentiele projecten kunnen worden ingediend.
 • Er komt een nieuwe moderne cao-tekst.
 • Tijdens het volgend cao-overleg staan onder de cao brengen van schalen 11 en hoger en de wachtgeldregeling weer op de agenda.

Jouw stem bepaalt

Als CNV-lid kan jij je stem uitbrengen over deze cao. Dat kan via secbes@cnvdibo.nl o.v.v. cao zorgverzekeraars. Je kunt voor of tegen stemmen. Je kunt stemmen tot 4 januari 2016.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij je onderhandelaar Ike Wiersinga.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid