Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Friesland - werkgever wil af van sociale leidraad

Afgelopen donderdag spraken wij in Leeuwarden met jullie directie. Jouw werkgever heeft ons heel duidelijk aangegeven dat hij echt van de huidige sociale leidraad af wil. Voor nieuwe reorganisaties moet er volgens werkgever een nieuw plan komen.

Jouw werkgever vindt verder dat de huidige sociale leidraad niet van deze tijd is. Werkgever wil van vakbonden weten of zij namens jullie in gesprek willen over een aangepaste sociale leidraad. Wij zijn van mening dat de sociale leidraad gewoon geldt en dat verbeteringen mogelijk zijn. Wat vinden jullie ervan dat werkgever de sociale leidraad wil aanpassen? Jij bepaalt jouw toekomst, heb jij een mening? E-mail het ons nu!

Standpunten
Werkgever neemt het standpunt in dat de sociale leidraad wel geldt voor de huidige reorganisatie, “Overstag”, maar niet voor nieuwe komende reorganisaties. De sociale leidraad is volgens de bonden echter niet afgelopen en geldt voor alle medewerkers die bij De Friesland met ontslag te maken krijgen. Wel kunnen er slimme aanvullende afspraken gemaakt worden die aansluiten bij jullie wensen volgens de bonden.

Voor degenen die onder een nieuwe reorganisatie vallen, daar wil werkgever dus een ander sociale leidraad voor afspreken. Werkgever vindt dat de 9 maanden dat mensen naar ander werk zoeken en de hoogte van de vergoeding niet meer van deze tijd. Wij vermoeden dat de vergoeding lager moet en dat de tijd om ander werk te zoeken korter moet.

Wat is de sociale leidraad?
De sociale leidraad is een afspraak tussen werkgever en vakbonden vastgelegd in een cao. De wijziging van de sociale leidraad is iets wat met jullie, de leden, en andere werknemers besproken moet worden. Alleen leden hebben echter stemrecht.

Is de leidraad ouderwets?
De werkgever noemt de sociale leidraad dus ouderwets. Wij delen die mening niet omdat de sociale leidraad in een groter geheel past. Wij vinden het niveau van de sociale leidraad goed, er is een goede vergoeding bij ontslag en er is een ruime periode van minimaal 9 maanden voor het zoeken van ander werk en een goede ondersteuning. Beide zaken zijn voor werknemers die in De Friesland hun baan krijtraken geen overbodige luxe.

Wat kan er beter?
Bonden vinden dat er niet gewacht moet worden tot het moment van reorganisatie. Wij vinden dat er altijd gekeken moet worden hoe de arbeidsmarktpositie van de werknemer verbeterd kan worden. Binnen De Friesland zijn al veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en te scholen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op afspraken gemaakt in de Cao Zorgverzekeraars, het sociale beleid en de sociale leidraad. Is dit dan compleet? Nee, er valt altijd iets te verbeteren: ook wij zien punten die beter kunnen.
- Hoe faciliteer je degene voor wie ander werk een nagenoeg kansloze zaak is het beste,
- Hoe faciliteer je degene (jong/oud) die zich wil laten om/bij scholen het beste?
- Hoe faciliteer je degene die een eigen zaak wil beginnen het beste?
- Hoe help je mensen nog beter op weg naar ander werk?
- Hoe bereid je mensen het beste voor op de arbeidsmarkt zodat ze zo een andere baan kunnen vinden.

Daarom zijn er gesprekken met werkgever geweest en hebben we gekeken wat we kunnen doen voordat er sprake is van een boventalligheid. Deze gesprekken liepen nog, dachten wij. Wij dachten dat als hier afspraken uitkomen, die afspraken naast de huidige sociale Leidraad komen. Het is dus nieuw voor ons dat er nu opeens snel een nieuwe sociale leidraad moet komen.

Geen financiële noodzaak
Waarschijnlijk vindt werkgever de sociale leidraad erg duur. Tegelijk deelt werkgever ons mee dat er geen dringende financiële noodzaak is om te reorganiseren. Het gaat goed met De Friesland. In dit scenario vinden wij dat De Friesland deze ontslagregelingen prima kan dragen, beter dan de gemiddelde werknemer van De Friesland die lang bij De Friesland gewerkt heeft en straks moet omzien naar ander werk.

Sociale leidraad voor onbepaalde tijd
Daarnaast geeft werkgever aan verbaasd te zijn dat de sociale leidraad voor onbepaalde tijd is afgesloten, dat is echt onjuist. De sociale leidraad loopt zolang de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tussen De Friesland en Achmea nog niet is afgrond. Tijdens de bijeenkomst gaf werkgever aan dat de harmonisatie duur was. Het is dus een eigen keuze van Achmea en De Friesland om niet te harmoniseren.

Wees alert!
De wens van Achmea om concern-breed kosten te besparen of te rationaliseren zal als een dreigende wolk boven de werknemers van De Friesland blijven hangen, vrezen wij. Wat er nu bij FBTO gebeurt, is hiervan een voorbeeld. Redenen genoeg voor ons om goed bij de les te blijven en de belangen van de leden optimaal te behartigen.

Jouw mening telt, jong, oud, lang in dienst, net in dienst, lid of geen lid. Wij willen van iedereen weten wat jullie vinden dat wij moeten doen. Moeten we het gesprek aangaan of niet, of wat anders? Graag hoor ik het snel van jullie via de onderstaande gegevens.

Verder zijn wij vorige week geïnformeerd over de voortgang van “overstag” en heeft werkgever ons bijgepraat met betrekking tot de situatie bij FBTO.

Samen sterk
De komende jaren zullen spannend blijven binnen De Friesland. Het is daarom verstandig om die collega, die nog geen lid is, lid te maken: http://www.cnv-ledenwerven.nl/ Als er velen lid zijn, kunnen we als vakbond gezamenlijk invloed uitoefenen om de positie van de werknemers te versterken. Vanuit CNV Vakmensen doen we dat op een positieve en kritische manier!

Hulp nodig?
Als lid heb je recht op onze hulp en ondersteuning. Bel of e-mail ons als je hulp nodig hebt. Nog geen lid? Word lid, dan kun je onder voorwaarden meteen hulp krijgen.

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 90
E: r.mol@cnvvakmensen.nl

Verspreid deze nieuwsbrief onder alle collega’s! en hang hem op de prikborden.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid