Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

De Friesland Zorgverzekeraar - periodiek overleg

CNV Vakmensen heeft periodiek overleg gehad met jullie werkgever. Gesproken is over de nieuwe strategie voor 2020 en het meerjarenplan 2017-2020. Ook is gesproken over de reorganisatie en de sociale leidraad en de gevolgen voor de werknemers.

Verder is gesproken over de situatie bij FBTO en hebben wij uitleg gekregen over de ontwikkeling van de beheerskosten. Aansluitend hebben we gesproken met HR en de or over de aanvullende sociale maatregelen om mensen zich te laten ontwikkelen zodat ze breder inzetbaar zijn binnen het bedrijf en dat het makkelijker wordt een baan te vinden mocht men toch boventallig worden.

Reorganisatie
Werkgever vindt dat de huidige organisatie suboptimaal is vormgegeven naar de toekomst. Er is op korte termijn geen acute financiële noodzaak om te reorganiseren. Werkgever wil de organisatie beter voorbereiden op de snel veranderende wereld van de toekomst. Hiertoe moet de organisatie versoberd, versimpeld en heringericht worden. Deze plannen hebben gevolgen voor de mensen.

Sociale gevolgen
In de sociale leidraad staat dat DFZ de intentie uitspreekt om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. CNV Vakmensen verwacht dan ook een maximale inspanning om mensen van werk naar werk te helpen. Dit is gezien het feit dat er geen financiële noodzaak is het beste wat je als werkgever kunt doen.

Door de reorganisatie verdwijnen 120 Fte, dit jaar al verdwijnen er 50 banen (inclusief inhuurkrachten). Werkgever verwacht dat dit veelal door natuurlijk verloop zal geschieden. Voor een beperkte groep zou er ontslag volgen. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

De sociale leidraad zoals die geldt blijft bestaan. CNV vakmensen heeft aangegeven dat wij vinden dat de hele beweging die nu door De Friesland wordt ingezet onder de sociale leidraad moet vallen. De huidige sociale leidraad kent geen einddatum (de leidraad is namelijk gekoppeld aan een toekomstige harmonisatie met de arbeidsvoorwaarden bij Achmea). Om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen vindt CNV Vakmensen dat er aanvullende arrangementen moeten komen om mensen te helpen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze inspanning moet meteen gebeuren zodat we ervoor kunnen zorgen dat tot 2020 zoveel mogelijk mensen ander werk vinden binnen of buiten De Friesland. De Friesland Zorgverzekeraar staat hier positief tegenover is ons gevoel.

Ontwikkel jezelf! Maak gebruik van de mogelijkheden
Er is wat betreft scholing en ontwikkeling veel mogelijk binnen De Friesland. Ons advies is maak hier nu gebruik van, wacht niet af maar ga voor jezelf nu nadenken wat je zou willen en kunnen.
FBTO Werkgever gaf aan dat er eind april een definitief besluit genomen gaat worden intern en dat men voor de zomer advies wil vragen bij de COR. CNV Vakmensen heeft steeds benadrukt dat FBTO behouden moet blijven, in zijn geheel. Het gaat hierbij om werkgelegenheid in Leeuwarden. Onze vrees is dat veel MBO+/HBO banen verloren gaan voor Leeuwarden. Samen met de leden zullen we deze ontwikkeling kritisch volgen.

Vernieuwing
CNV Vakmensen maakt zich zorgen over de vernieuwing binnen De Friesland/FBTO. Zoals het er nu naar uitziet blijft De Friesland weliswaar een end tot end organisatie en blijft FBTO een onderdeel van de divisie. Graag zouden wij zien dat er meer nieuwe ideeën komen en gestimuleerd gaan worden zodat er juist nieuwe werkgelegenheid gecreëerd gaat worden. Dit om ook de toekomstige hoogwaardige werkgelegenheid die de Friesland/FBTO biedt te behouden binnen het Achmea concern. Wij roepen De Friesland/FBTO juist op om het vernieuwende van de FBTO te behouden en binnen Achmea te blijven inzetten op hoogwaardige werkgelegenheid in Leeuwarden. Dit zou je kunnen doen door meer dan nu in te zetten op vernieuwing. Daardoor creëer of behoud je hoogwaardige werkgelegenheid (je kunt dan bijvoorbeeld denken aan fintech of insurtech startups, bijvoorbeeld eventueel door mensen via sociale leidraad een eigen bedrijf laten starten).

Reorganisatie kritisch volgen
Binnen De Friesland is een kleine kritische klankbordgroep die samen met de ondergetekende de reorganisatie constructief/kritisch gaat volgen. Daarnaast zullen we inzetten op meer scholing en ontwikkeling en dat waar nodig stimuleren. Wil je meedoen, meld je bij mij aan via: r.mol@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen is jouw vakbond
Jullie, de leden van CNV Vakmensen, vormen de vakbond. Daarom bepalen jullie uiteindelijk wat wij met De Friesland Zorgverzekeraar afspreken. CNV Vakmensen houdt je op de hoogte via de nieuwsbrieven en nodigt je van harte uit om daarop te reageren, mee te denken, ideeën aan te dragen en mee te werken. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de De Friesland voor alle medewerkers een plek is waar je zinvol en met plezier kan werken. 

Stuur deze nieuwsbrief ook door naar niet-leden!

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 90
E:  r.mol@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid