Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Resultaat onderhandelingen VGZ

Dinsdag 9 januari heeft CNV Vakmensen een resultaat bereikt over een nieuwe cao, sociaal plan en de pensioenregeling. Samen met de andere vakbonden heeft CNV Vakmensen vastgesteld dat het resultaat op dit moment het maximaal haalbare resultaat is.

Het resultaat heeft betrekking over een nieuwe cao, sociaal plan en de pensioenregeling. Het totale resultaat wordt nog nader uitgewerkt. In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de belangrijkste afspraken.

Sociaal plan

 • Looptijd 3 jaar (2018-2020).
 • Tot 1 juli 2019 wordt de beëindigingsvergoeding berekend op basis van het oude sociaal plan (2017).
 • Vanaf 1 juli 2019 wordt de beëindigingsvergoeding berekend op basis van een nieuwe berekeningsmethode.
 • Datum indiening adviesaanvraag bij de ondernemingsraad is in het nieuwe sociaal plan bepalend op welke regelingen uit het sociaal plan een boventallige medewerker aanspraak kan maken.

Cao

 • Looptijd 30 maanden (1 januari 2018 tot 1 juli 2020).
 • De salarissen worden verhoogd met: 2% per 1 maart 2018, 1,8% per 1 januari 2019 en 1% per 1 januari 2020.
 • Iedere VGZ medewerker krijgt –aanvullend op bestaande opleidingsfaciliteiten- een individueel opleidingsbudget van 500 euro in de jaren 2018, 2019 en 2020.

Pensioenregeling

 • De pensioenregeling blijft inhoudelijk grotendeels ongewijzigd.
 • De administratieve pensioenleeftijd wordt van overheidswege per 1 januari 2018 68 jaar.
 • Er zijn afspraken gemaakt over een maximale premie in de jaren 2019, 2020 en 2021.
 • Het voornemen is om elke VGZ medewerker met ingang van 1 januari 2019 invloed te geven op de besteding van een beperkt deel van zijn of haar pensioengeld. Dit wordt met het pensioenfonds verder voorbereid.

Hoe nu verder
Het resultaat wordt nu door VGZ in de komende dagen verder uitgewerkt. Nadat het resultaat is uitgewerkt, zullen wij onze leden gaan raadplegen wat zij van het resultaat vinden. Indien een meerderheid van de leden instemt met het resultaat, dan is er definitief een akkoord bereikt over een nieuwe cao, sociaal plan en de pensioenregeling.

Robert Wonnink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 86 42 65
E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid