Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Voeding - Nieuws

Onderhandelingen Cao Graan 2018 van start

Op 9 maart 2018 zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao Graan per 1 juni 2018 gestart. De voorstellen zijn toegelicht en een eerste reactie op voorstellen van werkgevers is gegeven. We gaan kijken of we het eens kunnen worden over duurzame inzetbaarheid. De volgende ronde is op 21 maart.

Loonsverhoging

CNV Vakmensen heeft een loonsverhoging voorgesteld van 3% in het 1e jaar en 3,5% in het 2e jaar. En een verlaging van de werknemerspremie pensioen met 0,5% en verhoging van de premie voor de werkgevers met 0,5%. Ook wil CNV Vakmensen de WGA-hiaatverzekering laten betalen door de werkgevers voor alle werknemers. Dit is een voordeel van 0,35%.
Werkgeversorganisatie Nevedi wil alleen een hogere loonsverhoging afspreken als ook afspraken gemaakt kunnen worden over de invoering van een klokurenmatrix in de cao en de zaterdag en zondag als normale werkdagen gaan gelden.

Weekenddag is geen normale werkdag

Voor CNV Vakmenen is de weekenddag geen normale werkdag. Dat geldt voor de zaterdag en de zondag. En als er al gewerkt moet worden op een weekenddag, dan hoort hier de gebruikelijke toeslag bij. Daarnaast moet rekening gehouden worden met mensen, die zondag naar de kerk gaan. Dit hebben we ook als reactie gegegeven richting werkgevers.

Klokurenmatrix

Bij een klokurenmatrix hoeft de werkgever niet meer te onderhandelen over de beloning van een nieuw rooster. Dat kan een werkgever berekenen met de klokurenmatrix. Met eigen personeel hoeft de werkgever het alleen nog te hebben over het rooster zelf. Vakbonden willen ook in de toekomst op sectorniveau en/of op bedrijsniveau kunnen onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden bij ploegenroosters. Daarom willen wij in deze cao bijvoorbeeld ook afspraken maken over de 5-ploegendienst (zonder de huidige afspraken hierover bij bedrijven te verslechteren.)

Duurzame inzetbaarheid

CNV Vakmensen heeft opnieuw voorgesteld om een 80-90-100% regeling in te voeren voor oudere werknemers vanwege de opschuivende AOW-leeftijd. Werkgevers willen duurzame inzetbaarheid verkennen voor alle werknemers. Met duurzame inzetbaarheid gaan we aan de slag voor de komende ronde op.

We houden je op hoogte van het verloop van de cao-onderhandelingen via de CNV-nieuwsbrieven.

De CNV-onderhandelingsdelegatie
Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
tel. 06-51601965 en mail f.veen@cnvvakmensen.nl
Johan Velthuis en Arjen Zuidema, kaderleden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid