Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Voeding - Nieuws

Cao-overleg Groothandel Groenten en Fruit

Het cao-overleg met de werkgevers in de Groothandel Groenten en Fruit heeft na 3 overlegrondes nog niets opgeleverd. Werkgevers willen -net als de vakorganisaties- een moderne cao die aansluit bij de ontwikkelingen in de markt.

Maar wij willen dat niet tot elke prijs en daar zit hem nou net de kneep. Werkgevers willen die modernisering "kostenneutraal". De wijze waarop ze dat willen geeft te denken maar wij willen meer flexibiliteit van werknemers ook niet zo maar prijsgeven. Is dat nou zo gek?

Kostenneutraal:
In dagelijks taalgebruik zeggen we dan “het mag niets kosten". We hebben bij de totstandkoming van déze cao afgesproken dat we een gezamenlijk onderzoek zouden starten naar modernisering van het ouderenbeleid en het werkvenster c.q. inroostering. Uitgangspunt was dat het resultaat werd uitgewerkt in voorstellen en adviezen voor arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de huidige cao. Daarmee was het kostenneutraal. Gelijk oversteken, zogezegd. Daarover moet je dus onderhandelen. Want de voorstellen van de werkgevers zijn wat ons betreft niet of onvoldoende gelijkwaardig aan de bestaande. Maar ja, het was ook niet meer dan een advies aan de sociale partners.

Waar gaat het dan om
?
Roosters: Werkgevers stellen dat de praktijk van nú niet langer aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, marktomstandigheden en de vraag van de klant. Roosters en werkvensters moeten daarop worden aangepast. Tot onze verbazing kwamen de werkgevers met een aangepast voorstel. Kennelijk hebben lang niet alle werkgevers behoefte aan meer flexibiliteit (??) Waar eerst werd gesproken over de mogelijkheid tot (zelfs) 5 ploegenroosters wordt nu voorgesteld in overleg met de ondernemingsraad tot verkorting van de aanzegtermijn van diensten te komen. Dat betekent in de praktijk dat je kort van tevoren een dienstwijziging kan krijgen. Ook wil men de zogenaamde bandbreedte van de normale diensttijd verruimen naar 32-44 uur op jaarbasis. Dat wil dus zeggen dat je in een week bijvoorbeeld maar 32 uur hoeft te werken maar ook 44 uur is mogelijk en alles wat daar tussen zit. Nu is dat 36-40 uur. Met dit werkgeversvoorstel zijn de inzetmogelijkheden van een medewerker dus flink toegenomen. Ook wil men de mogelijkheid dat álle medewerkers tot en met functiegroep G binnen de normale diensttijd maximaal 35 zaterdagen per jaar werken. Voor de groepen A en B is dat nu 26 zaterdagen. Met deze maatregelen willen de werkgevers de inzet van flexkrachten terugdraaien. Zo heeft men immers mogelijkheden om het vaste personeel bij "piek en ziek" in te zetten. Dat is ook goedkoper dan de inhuur van bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Toeslagenvenster:
Werkgevers willen de toeslagen voor de zaterdagavond omdraaien met die voor de zondagavond. Op zaterdagavond zou je vanaf 19.00 uur tot zondag 19.00 uur een toeslag krijgen van 75% en daarna op zondag 40%.

80-90-100 regeling:
Deze regeling geeft de medewerker de mogelijkheid om minder te werken (80%) tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Dat was een nadrukkelijke wens van de vakbonden en de werkgevers lijken zich daar nu in te kunnen vinden. Ze stellen dan wel weer voorwaarden die niet tegemoet komen aan ónze voorstellen. Wij willen namelijk dat de medewerker de keuze houdt voor de bestaande regeling óf deze 80-90-100 regeling. Met andere woorden, als mensen liever de seniorendagen en de diensttijddagen willen houden moet dat ook kunnen. Daarbij willen we dat de mensen hiermee 7 jaar voor hun AOW leeftijd kunnen beginnen. De werkgevers willen dat 5 jaar voor de AOW leeftijd. Positief punt is dat ook aan werkgeverszijde wordt ingezien dat mensen die nu langer moeten doorwerken ook iets moet worden geboden om dat vol te houden. Zolang het financieel haalbaar is draagt dit daar echt aan bij. De werkgevers willen het nog iets aantrekkelijker maken door € 150 per jaar uit het inzetbaarheidsbudget (van de medewerker) beschikbaar te stellen. Nou klinkt dat goed maar dat bedrag en dat onderwerp staan ver af van die 80-90-100 regeling zoals de bonden dat bedoeld hebben. Wij willen dat werknemers over een budget kunnen beschikken dat hun inzet op de arbeidsmarkt verstevigt en vergroot en om er opleidingen en andere vormen van ontwikkeling mee te bekostigen. Daarvoor vragen wij € 1.500 per medewerker of in ieder geval een behoorlijke aanzet naar dit bedrag. Dat is deze € 150 niet en is daar ook niet voor gevraagd.

Overige onderwerpen:
Er zijn nog enkele andere onderwerpen waarover is gesproken, waaronder de inpassing van het Wettelijk minimum loon en afschaffing van de jeugdlonen, reparatie van het 3e WW-jaar, meer perspectief op een vast contract voor de flex-medewerker en afschaffing van de (laatste) wachtdag bij de 3e ziekmelding. Hoewel dit ook belangrijke onderwerpen zijn spitst het overleg zich daar niet op toe. Dat ligt anders bij het loonbod van de werkgevers.

Loonbod:
Bij een looptijd van een nieuwe cao voor twee jaar bieden de werkgevers 1% loonsverhoging op 1 januari 2017 en 1% loonsverhoging op 1 januari 2018. Dat is voor de hele looptijd dus fors minder dan 2% terwijl de bonden hebben ingezet op 2,5% per jaar. Wat ons betreft is een langere cao-looptijd dan 1 jaar best bespreekbaar maar dan moet daar wel een aannemelijke loonsverhoging bij komen. Dat is dit loonbod bij lange na niet.

En nu?
Wij hebben de werkgevers laten weten dat de voorstellen die nu gedaan zijn niet kunnen leiden tot een nieuwe cao en er echt sprake zal moeten zijn van fundamentele aanpassingen van hun voorstellen. De werkgevers hebben te kennen gegeven daarover te willen nadenken en dat zij met een reactie zullen komen.

Vragen?
Misschien heb je vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief. Neem dan (bij voorkeur via e-mail) contact op met mij.

Arie Kasper
onderhandelaar CNV Vakmensen
bereikbaar via 06 13 20 84 02 of a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid